Vi har modtaget:

Brug for mere åbenhed i regionerne

Demokratiet og den reelle politiske indflydelse i landets fem regionsråd er væsentlig mindre, end i de fleste af landets kommuner. Det skal jeg nok forsøge at tydeliggøre i et kommende indlæg. Her og nu vil jeg »nøjes« med at skrive om det forhold, at det er ofte, at de fem regionsråd, efter uheld, skandaler og klager, beslutter at undersøge sagen. 

Problemet er, at man næsten altid beslutter at undersøge sig selv, men det er absolut ikke tydeligt for borgerne. Hvorfor? Fordi, det skilter man ikke med, for det vil svække undersøgelsens troværdighed, at man undersøger egne fejl, at man selv bestemmer, hvad undersøgelsen skal omfatte, og at man som »tiltalt« i sagen selv dømmer og bestemmer konsekvenserne. 

Nogen sidder med oplevelsen af, at det er en grov sammenblanding af den lovgivende, dømmende og udøvende kraft. Efter min mening er dette i høj grad at modarbejde den enkelte borgers demokratiske rettigheder. 

Der opereres også med andre konstruktioner af undersøgelser. For eksempel flagrer man med, at man har »allieret sig med et eksternt firma«, som vil stå for undersøgelsen. Man vil signalere, at det ikke er regionerne selv, men nogen andre, som undersøger skandalen. 

Det er en sandhed med meget store modikationer. Man tør ikke bruge ordene »en helt uvildig undersøgelse«, for regionsdirektionen, regionsformanden og politikerne beslutter ofte selv, hvad kommissoriet for undersøgelsen skal være og begrænser derudover ofte det eksterne firmas spillerum og muligheder ved at skære ned på de midler, som en fuld og omfattende undersøgelse sagligt ville kræve.

Det er dybt betænkeligt for troværdigheden – og et troværdighedsproblem er et demokratisk problem. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor der kun er få politikere, som tør protestere imod manipulation af danske borgere? 

Ved at etablere sådanne typer »undersøgelser« begrænser det os også i at rette op på de fejl, som sker. Det kan vel ikke være en målsætning? Det modsatte skulle helst være tilfældet. 

Der er brug for langt mere åbenhed i regionerne. Hensynet til borgerne burde være højere, end hensynet til de politikere som man er i alliance med. Ved at have det for øje fremover, så tror jeg, at gennemsigtighed, åbenhed og forbedret troværdighed kan være med til at give os et bedre sundhedssystem.

Med venlig hilsen
Finn Rudaizky, DF
medlem af Region Hovedstaden

Vi har modtaget: Pynter sig med lånte fjer

Finn Rudaizky, regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti, har indsendt en kommentar til Marianne Frederiks debatindlæg om kollektiv transport.

Vi har modtaget: 250S går fri af besparelser

Brian Høier, regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Tårnbykredsen, har indsendt et debatindlæg om offentlig transport. Læs mere

Vi har modtaget: Linje 250S overlever i Dragør

Sadek Al-Amood, regionsrådsmedlem og folketingskandidat for SF, har indsendt et debatindlæg om offentlig transport. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk