Vi har modtaget:

Energikrisen er selvskabt

Danmark er ramt af akutte problemer med stærkt stigende energipriser og inflation – en situation, som er selvskabt i Danmark og Vesten.

På den korte bane kunne vi for nylig opleve statsminister Mette Frederiksen på torvet i Køge. Socialdemokratiets råd til en 82-årig enke, som ikke kunne betale gasregningen, var, at hun bare kunne tage et lån i sit hus – velvidende, at en enlig folkepensionist ikke har en jordisk chance for at blive godkendt til et lån. 

Venstres løsning er at frasælge dele af Ørsted for at skaffe penge til grøn energi, som om 10–15 år kan fremskaffe flere vindmøller, der på blæsende dage kan skaffe energi.

Energikrisen er som sagt en selvforskyldt plage. I USA havde Trump gjort USA til olie- og gaseksportør blandt andet ved fragging. Det stoppede brat, da Joe Biden på sin tiltrædelsesdag straks valgte at stoppe for store dele af olie- og gasproduktionen. Derved blev USA energi-importør, hvor de med det store checkhæfte kunne støvsuge det internationale marked for energi.

I Danmark stoppede rød blok for den danske olie- og gasproduktion. Vi oplevede, at medlemmer af partierne direkte hoppede af glæde over nedlukningen. Dan Jørgensen stod med glædestårerne løbende ned ad kinderne over, at der blev lukket ned. Nu skulle gassen afløses af vindenergi – velvidende, at vind på trods af gode dage næppe kunne give 5% af den nødvendige energi.

Og i EU skete det samme. Der blev lukket ned for a-kraft og for kulfyrede værker over en bred kam. Man troede, at gasimporten fra Putin ville fortsætte uendeligt.

Rigtig mange danskere frygter nu for en vinter med ubetalelige regninger som følge af de stigende energi- og fødevarepriser. Og regeringens eneste svar er en såkaldt »vinterhjælp«, hvor virksomheder og borgere i bedste kviklånsstil kan låne til de ekstra udgifter ... Naturligvis først efter nytår. Staten skal selvfølgelig ikke profitere på hverken borgere eller erhvervsdrivendes ulykke.

Et af de vigtige budskaber i valgkampen bliver, at de danskere, som lige nu er ramt af prisstigninger og høje energipriser, skal hjælpes langt bedre, end den kviklånsløsning som et flertal i Folketinget har vedtaget.

Den hjælpepakke, man har lavet på Christiansborg, er en hån i forhold til rigtig mange danskeres problemer med stigende elpriser, varmepriser, fødevarepriser osv. Der skal meget, meget mere til.

Ældreområdet

Vi ønsker et land, hvor vi har en ægte ældrelov med håndfaste garantier – sådan at ingen behøver at gå sin alderdom eller seniortilværelse i møde med bekymring for, om der er den hjælp, man har brug for. 

Vi skal ikke have en pensionsalder, der stiger over de 70 år. Vi skal derimod sørge for, at folk kan få en værdig alderdom og en god og aktiv tilværelse.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Vi har modtaget: Pensionist-skovture

Jørgen Honoré fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg om kommunens pensionistture. Læs mere

Vi har modtaget: Ændringer i ældreplejen

Ali Qais og Lisbeth Dam Larsen – medlemmer af kommunalbestyrelsen for Moderaterne i Tårnby og Dragør, har indsendt et...

Vi har modtaget: Ældre skal have ret til selvbestemmelse

Helle Barth, Henrik Kjærsvold-Niclasen samt Erik Skovgaard-Nielsen fra Venstre i Dragør at indsendt et debatindlæg om regeringens planer for...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk