Vi har modtaget:

Kålmark-bro på lavt vand

Det er en kontroversiel sag at bygge på Sydstrandens bred, da den sammen med strand-engene udgør et fredet og unikt naturområde. 

Mange borgere og besøgende værdsætter området, nøjagtigt som det er med alle dets fine kvaliteter som grønt frirum.

Broernes slaraffenland

Der er masser af badefaciliteter i Dragør, men de seneste år er der nærmest gået sport i at bygge badebroer.

Nordstranden har med sin syvende badebro forvandlet sig til en tro kopi af »whiskybæltets« Strandvejen, og med den hæsblæsende fart, vi oplever, at Dragør Kommunes byplanlægger dispenserer fra gældende fredninger, så er det nok ikke det sidste broprojekt, der vil forsøge at se dagens lys.

Visionen om brobyggeriet ved »Hundelegepladsen« er stødt på grund.
Visionen om brobyggeriet ved »Hundelegepladsen« er stødt på grund.

På Sydstranden, blot 700 meter fra Vierdiget-broprojektet, er der store planer om et Kålmark-broprojekt.

Sidstnævnte er imidlertid løbet ind i diverse vanskeligheder og strabadser, siden Dragør Kommune gav tilladelse til projektet den 18. februar 2021.

Lavvande i pengekassen

Formanden for Venstre i Dragør, Erik Skovgaard Nielsen, havde sammen med Sydstrandens Badebrolaug planer om at opføre en 1,5 meter høj og 39 meter lang bade- og kajakbro tæt på boligområdet Kålmarken ved »Hundelegepladsen«.

Den privatfinansierede bro skulle efter planen bygges på Sydstranden ud for svinget ved Store Magleby Strandvej og Søndre Strandvej »senest i løbet af 2022«. Brobyggeriet er dog ikke blevet realiseret grundet finansieringsvanskeligheder.

Sydstrandens Badebrolaug har forsøgt at skaffe 300.000 kr. til projektet, men det har ikke været muligt at nå i mål, og derfor spekuleres der over, om det er på tide at kaste bade-håndklædet i ringen.

Kålmark-broprojektet har ifølge bestyrelsen for badebrolauget afsøgt cirka 40 finansieringsmuligheder, og bestyrelsen mener efter længere tids overvejelser, at »projektet ser vanskeligt ud«, da der ikke kan rejses tilstrækkelig finansiering til broen.

Hertil kommer, at Sydstrandens Badebrolaug efter eget udsagn har »kæmpet med administrative fejl og smøl i den kommunale forvaltning og alvorlige benspænd hos Naturstyrelsen«.

Opløsning af badebrolav

De mange vanskeligheder er resulteret i, at bestyrelsen har stillet følgende forslag til generalforsamlingen i april:

»Bestyrelsen foreslår, at arbejdet med etableringen af badebroen indstilles, og at foreningen som konsekvens heraf opløses jf. vedtægternes §11 – opløsning. Forslaget vil blive nærmere motiveret på generalforsamlingen.«

Af vedtægternes §11 fremgår det, at foreningen kan opløses i tilfælde af, at badebroen sløjfes.

Ved opløsning fordeles foreningens eventuelle formue til vandsportsforeninger i Dragør Kommune.

Det bliver interessant at se, hvorvidt Sydstrandens Badebrolaug opløser sig selv – og om broprojektet flyder til de evige jagtmarker eller ej.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

Vi har modtaget: Kys frøen på Batterivej

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens naturpleje omkring Batteriesbækken. Læs mere

Vi har modtaget: Vil gåsehold snart være en saga blot?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør mener, at der kan være en ansat i Dragør Kommune, der klagede...

Vi har modtaget: Lukker byrådet Gåserepublikken?

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør har skrevet et debatindlæg om krav til den naturpleje, der kan betyde,...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk