Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø:

Tænk langsigtet

Klimaspørgsmålet er kompliceret. I denne sag tager mange patent på at være klogest

I sidste nummer af Dragør Nyt har Søren Hvalsø et længere debatindlæg (læs indlægget her, red.), hvor han går i rette med både den danske stat (Sund & Bælt), hovedstadens kommuner – herunder København – et flertal i vores egen kommunalbestyrelse samt med den officielle forskning inden for klimaområdet (DMI – Danmarks Metrologiske Institut og GEUS – De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). 

Alle peger på, at en klimasikring i form af en såkaldt 100-årshændelse ikke holder i dag. Søren Hvalsø mener åbenbart, at den gør. 

Dragør fremme i skoene

Dragør var langt fremme, da man for snart 10 år siden vedtog at arbejde for en 100-års-kystsikring. Og man igangsatte en velgennemført arkitektkonkurrence, der tog udgangspunkt i 100-års-sikringen. 

Der kom meget godt ud af denne konkurrence. Men imidlertid er grundlaget – 100-års-sikringen – smuldret. 

I dag siger for eksempel GEUS ifølge deres hjemmeside, at den vurderede 100-årshændelse for 10 år siden i dag vil svare til en 2–5-årshændelse i år 2100. 

Det er derfor, at staten, hovedstadens kommuner og et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse siger, at vi må gå efter en langt mere ambitiøs løsning. Alt andet vil være at gamble med sikkerheden. 

Vi ved det godt, alle sammen. Klimasituationen er i dag meget anderledes, end den var for 10 år siden. 

Dragørs befolkning er godt tjent med en høj grad af kystbeskyttelse. Det drejer sig ikke kun om kommunes beboere, men også om at sørge for, at kulturarven med den gamle by og Natura 2000-områderne sikres og tilpasses klimaændringerne.

Det er derfor godt, at Dragør Kommune har meldt sig ind i samarbejdet med de øvrige kommuner i hovedstaden samt med staten for at finde en fælles løsning. 

Amager er flad som en pandekage, og stormfloder og havstigning vil ramme alle. 

En visionær løsning 

Jeg forstår godt, at de husejere, der bor tættest på kysten, herunder Søren Hvalsø, nødigt ønsker at få et dige, der ødelægger udsigten fra deres ejendom. Og derfor foretrækker de en mindre forhøjelse af det eksisterende dige. 

Et sådant beskedent dige holder nok i både Sørens Hvalsøs og min tid. Men er det en løsning for fremtiden? 

Det kan hurtigt blive aktuelt yderligere at skulle øge digets højde og så ryger mere af udsigten alligevel. Og sådan kan udviklingen fortsætte. Så spørgsmålet er, hvad der er bedst: Et ydre dige et stykke ud for kysten eller et højere og højere dige helt tæt op ad Strandstien? 

Jeg går ind for det første. 

Økonomi 

Selvom en langsigtet løsning med et ydre dige fra starten koster noget, så betyder det samtidig, at borgerne tæt ved kysten får høj grad af sikkerhed for, at de kan blive boende eller – på et tidspunkt – kan sælge deres ejendom.

Staten ønsker selvfølgelig, at kommunerne selv betaler for den fremtidige kystsikring. På den anden side ønsker staten også at sikre, at Amager og hovedstaden hænger sammen. Det er derfor godt, at Dragør Kommune arbejder tæt sammen med hovedstaden – også med hensyn til at presse staten til at punge mest muligt ud. Det er i høj grad statens interesse at sikre hele hovedstaden mod oversvømmelse. 

Og Dragør har i høj grad noget at presse med. Vi er jo nabo til Københavns Lufthavn. Vi har Dragør Gamle By, som staten har udpeget som et eventuelt verdensarvssted. Og vi har en kystlinje mod syd, der er et Natura 2000-område af både national og international værdi. Derfor pres på, Dragør Kommunalbestyrelse!

Som sidegevinst til økonomi-siden så tror jeg, at alle i Dragør vil være enige i, at en langsigtet løsning skal hele Dragør være med til at finansiere. 

Den kortsigtede løsning med den lettere forhøjelse af de eksisterende diger tror jeg omvendt, at de fleste i Dragør vil mene, at de mest udsatte ejendomme selv må betale. Den langsigtede løsning kan let blive til fordel for alle – også for ejendommene tættest på kysten. 

Personligt ved jeg ikke mere, end Søren Hvalsø, om disse ting. Men jeg vælger at tro på staten, hovedstads-kommunerne, flertallet i kommunalbestyrelsen samt forskningen. Jeg tror, at det er ved at stå sammen, vi kan sikre den mest bæredygtige løsning for kystbeskyttelse for Dragør. Man må tænke langsigtet – og gerne tænke fremad for kommende generationer. 

Med venlig hilsen
Axel Bendtsen
Lodsstræde 4A 

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk