Vi har modtaget:

Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

I en samtale med Dragør Nyt den 24. januar (læs artiklen her, red.) oplyser borgmester Kenneth Gøtterup, at Boligselskabet Strandparken har opsagt en »aftale« med kommunen om ældreboligerne i Wiedergården, så de reelt bliver nedlagt. Og man kan forstå på borgmesteren, at han intet kan gøre for at forhindre det. 

Men det er forkert. 

I 2015 krævede Boligselskabet Strandparken også at få anvisningsretten til ældreboligerne i Wiedergården. Sagen blev taget op af Dragør Kommune, og administrationen behandlede den og kom frem til følgende: 

»For boligerne ved Wiedergården gør følgende sig gældende. Bebyggelsen er i mange år blevet anvendt og anvist som almene ældreboliger, det vil sige, at kommunen har haft l00% anvisningsret.

Efter afholdelsen af styrings-dialogmødet har administrationen undersøgt sagen yderligere, fordi en opsigelse af den hidtidige, mangeårige praksis vil stille kommunen yderst ringe. 

Bebyggelsen i Wiedergården er Dragør Kommunes mest ældreegnede byggeri, og i området er alene beliggende nogle få boliger, som ville kunne betegnes som familieboliger. 

Området, hvor boligerne er placeret, er reguleret af Lokalplan 23. Lokalplanen angiver klart, at den baggrund, lokalplanen blev udarbejdet på, var med henblik på opførelsen af Ældreboliger. 

Lokalplanens anvendelses-bestemmelse angiver også klart, alene at vedrøre ældreboliger, inkl. et mindre antal familieboliger. 

Ydermere er det administrationens klare opfattelse, at konsekvenserne af en opsigelse af anvisningspraksis vil være, at anvendelsen af ejendommene kommer i strid med lokalplanen, da lokalplanen foreskriver, at der kun undtagelsesvist kan være et mindre antal familieboliger. 

Plan og Teknik vurderer på baggrund af planlovens paragraf 19, stk. 1, om dispensationsbeføjelser, at en fravigelse af lokalplanens anvendelsesbestemmelse vil være en så stor fravigelse, at der end ikke ville kunne meddeles dispensation til den ændrede anvendelse, men at udarbejdelsen af en ny lokalplan ville være nødvendig. 

Derfor anbefaler administrationen, at kommunalbestyrelsen meddeler Strandparken, at en opsigelse af praksis om de 45 boliger ikke kan accepteres, da konsekvensen vil være, at anvendelsen derved bringes i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.« 

På økonomiudvalgets møde den 20. august 20l5 blev det enstemmigt vedtaget at anbefale det til kommunalbestyrelsen. Og efterfølgende trak Boligselskabet Strandparken deres krav om at få anvisningen af ældreboligerne på Wiedergården tilbage. 

Så borgmester Gøtterup, tag nu og få bragt orden i denne alvorlige sag, så de mest sårbare borgere i Dragør Kommune; de ældre, de syge, handicappede og andre vanskeligt stillede, har en chance for at få en god og tryg ældrebolig i Wiedergården. 

Befolkningsprognosen viser et stigende antal ældre borgere i Dragør, så der er hårdt brug for flere ældre- eller handicapegnede ældreboliger – bestemt ikke for færre.

Med venlig hilsen
Hardy Bengtsen
Tidligere medlem af bestyrelsen i afd. 9 Wiedergården

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk