Vi har modtaget:

6,25 øre pr. liter

Vandværker er ofte et sprængfarligt kommunalt emne.

Det er pudsigt, at der er personer, som finder, at 6,25 øre er for dyrt for 1 liter postevand, og som derpå uden at løfte et øjenbryn betaler 30 kroner for en halv liter vand, der angiveligt er aftappet et sted i Rold Skov.

De nye vand- og kloakpriser er nu godkendt.

Det er værd at erindre, at et revisionsfirma har tilkendegivet, at alle regler er overholdt vedrørende Dragørs vand, og at prisen ligger inden for det, som kaldes for: »Hvil i sig selv-selskaber.« Det betyder forenklet, at der er vandtætte skotter rundt om kommunale selskaber som vand, kloak, forbrænding, el m.m. Regler, som blev indført i 1970’erne, hvor Anker Jørgensen-regeringen havde fået byggerenten op på 25% p.a. Derefter havde kreative kommuner fundet på at lade især vandpriserne vokse vildt, så kommunen derpå kunne låne af vandkassen til nærmest ingenting i rente. I dag skal alle priser afspejle udgifterne til drift og renoveringer m.m. Der må ikke overføres penge.

Kun tvunget af omstændighederne

Dragør valgte for nogle år siden at gå med i Hofor, først på vandområdet og senere med kloak. 

Da Dragør valgte at tilslutte sig Hofor, skete det med kniven sat for struben. Statens kontrolorgan, Moderniseringsstyrelsen, krævede hvert år en budgetnedskæring. Og da vi nåede en teknisk bemanding, hvor der ikke var reserver ved ferier, kurser og sygdom, blev det alvor. Også administration var nede på én person. Det var uholdbart på både kort og lang sigt. Noget skulle ske. 

Et flertal udenom Dansk Folkeparti valgte derfor at gå sammen i Hofor. Jeg stemte nej til Hofor-løsningen, men sådan går det iblandt.

Mange nye opgaver

Ved sammenlægningen var Dragør Vandværk ret nedslidt, især ledningsnettet. Gennem årene var der oparbejdet et efterslæb, som det nye samarbejde tog fat på at løse. 

Det skete blandt andet, da Dragør udbyggede Stationsvej ved Grushullerne – her blev det kendt, at vandledningerne under vejen var fra før første verdenskrig – og næsten kun blev holdt sammen af renomméet. De blev udskiftet, og samtidig ændrede man vejens regnafløb, så det nu løber i en grøft til nedsivning. Derved spares rensningsanlægget for meget regnvand. I øjeblikket er Hofor i gang med et større projekt med nye ledninger ved Lundevej og sidevejene.

Hvert år lægges der en plan for årets renoveringer, så der nås mest muligt indenfor de økonomiske rammer.

Problemer med lokalt vand

Vi har i Dragør også et problem med vandboringerne. Adskillige boringer er lukket på grund af forurening, ikke mindst fra lufthavnen, hvilket betyder, at det er nødvendigt at indkøbe råvand fra Sjælland. I efteråret blev anlægget på Stationsvej midlertidigt lukket i nogle uger, hvor en lang række test blev iværksat: Kvaliteten af de forskellige boringer og kvaliteten af vandværket. Det forventes, at Dragør inden sommerferien får en indstilling omkring eventuelle tiltag.

Overordnet kan nævnes, at vi på Amager på grund af kridtlaget i undergrunden kun kan hente grundvand op fra 20 meters dybde. På Sjælland hentes vandet fra over 80 meters dybde, hvilket giver renere vand. Det betyder, at det lokale vand skal renses ekstra, hvilket er dyrt.

Når de forskellige testresultater foreligger, vil der komme en drøftelse i byrådet.

Kloakker

Når de fleste har skyllet toilettet ud, så glemmer mange, hvad der videre sker. Det ses også nu, når der påpeges, at vandprisen er for dyr. 

Det bør måske ses i sammenhæng med vand og rensning. I runde tal med afgifter m.m. koster vandet ca. 14 mio. kr., og spildevandet, som afregnes med samme kubikmetertal, koster ca. 26 mio. kr. Her er der ingen klager, hvilket også vil være tosset, når man ser, hvor godt det fungerer.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget
Medlem af HOFORs bestyrelse

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-oprydning syltes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forurening og lufthavnens ansvar. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-forurening i Dragør og Tårnby

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forureningen fra lufthavnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk