Mia Tang.
Mia Tang.

Jan Madsen.
Jan Madsen.

Vi har modtaget:

Aktiv erhvervspolitik

Kommunekassen har brug for en langt mere aktiv erhvervspolitik

De samlede selskabsskatter udgjorde i 2020 i Dragør Kommune 5,8 mio. kr. Da kommunen alene modtager 15,24% af den samlede opkrævede selskabsskat, udgør skattegrundlaget 38 mio. kr. i selskabsskatter, og dette beløb svarer kun til 4% af de samlede skatteindtægter for Dragør Kommune. Altså en yderst beskeden indtægt fra virksomheder. 

En analyse, foretaget i 2018 af Lokaleportalen, konkluderede ellers, at Dragør toppede listen over kommuner, som er attraktive for selskaber at etablere sig i – primært på grund af nærheden til lufthavnen og hovedstaden.

Men Dragør Kommune har ikke aktivt forfulgt muligheden for at tiltrække selskaber til, selv om de jo ellers ville kunne bidrage med ekstra skatteindtægter til kommunekassen. Det virker besynderligt, når stort set alle partier som en del af valgkampen taler om støtte til erhvervslivet. Det kan vel næppe være flere isbutikker på havnen, at man ønsker.

En udfordring i forhold til den manglende erhvervsudvikling er naturligvis spørgsmålet om at finde egnede arealer, hvilket man burde have forholdt sig aktivt til for år tilbage – også ift. havnens udvikling. Men ser vi på mulighederne her og nu, kan der være lys forude i forhold til et af de områder, som ellers har været låst på grund af regler for støjzonerne ved lufthavnen. 

Netop nu er der et arbejde i gang – på initiativ fra Folketinget, som, hvis det godkendes, vil give Dragør mulighed for at udlægge yderligere 17 ha til erhverv – primært området vest for A. P. Møllers Allé.

Det er en glædelig og længe ventet nyhed, og efter Konservatives opfattelse bør Dragør Kommune arbejde meget aktivt for i de kommende år at tiltrække flere virksomheder til kommunen. Primært liberale erhverv, da Dragør næppe egner sig til større produktionsvirksomheder. 

Samtidig vil vi fokusere på at etablere Dragør som en »innovationshub«. Ikke kun for Amager, men for hele øresundsregionen.  Det nuværende samarbejde med Dragør Erhverv, Copenhagen Business Hub og Copenhagen Capacity skal både fortsættes og udbygges.

Konkret skal byggeriet naturligvis være indpasset i naturen og omgivelserne på samme måde, som de nuværende dele af A. P. Møllers Allé, der fremstår indbydende og med arkitektur og muligheder for fleksibilitet, er det. 

Byggeriet skal også passe til det arbejdsliv og den arbejdsform, som er blevet en konsekvens af covid-19, og det skal rumme fællesskaber, hvor for eksempel iværksættere kan finde både sparring og socialt samvær.

Ud over øgede skatteindtægter, som kan anvendes til at styrke velfærden i kommunen, vil etablering af flere arbejdspladser i kommunen også bidrage til at skabe mere liv i byen til gavn for det eksisterende forretningsliv. Lokale arbejdspladser vil også bidrage til et mere positivt klimaaftryk, så vi ikke alle sammen behøver at sidde i kø på Englandsvej på vej til hovedstaden.

Stem på Konservative for en ambitiøs og ansvarlig udvikling af kommunen – også på erhvervsområdet.

Med venlig hilsen
Mia Tang og Jan Madsen
Kandidater til KV2021 for Det Konservative Folkeparti 

Nye støjregler på Dragør Havn gælder i perioden fra 1. maj til 1 september. Foto: Thomas Mose.

Nye støjregler på plads

Dragør Havn får nye regler for støj – selvom erhvervsforeningen er kritisk. Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk