Vi har modtaget:

Skal vi have biogas i Dragør?

Andelen af biogas i vort naturgasnet er støt stigende. I juni 2021 nåede andelen af biogas i gasnettet for første gang op på 50%. 

I Dragør er vi hårdt ramt af de skyhøje naturgaspriser, og udsigten til fjernevarme synes at være langt ude i horisonten. 

Men måske er der håb. I Solrød har man med stor succes skabt »Solrød Biogas«. Ligesom hos os i Dragør er strandene i Solrød ofte fyldt med tang. Siden 2015 har Solrød Kommune kørt tangen til deres biogasanlæg, som sammen med andet organisk materiale udvikler så meget CO2-neutral biogas, at det bidrager til knap halvdelen af Solrød Kommunes borgeres forbrug af både el og varme. 

En simpel løsning

Biogas er ikke en højteknologisk løsning. Vi behøver ikke langvarige undersøgelser og tests, men vil meget hurtigt kunne komme i gang. Og samtidig vil vi nå vores CO2-reduktionsmål inden 2030. 

At teknologien ikke er ny, kan ældre borgere fortælle om. Allerede i starten af 2. verdenskrig brugte vore fædre og bedsteforældre gasgeneratorer til deres biler. Det er denne teknologi vi hurtigt kan komme i gang med. 

Vi har i år rekordstore tangmængder. Ved Mormorstranden ligger der i øjeblikket cirka 1.000 tons med et kæmpe gaspotentiale. Og vi kan efter al sandsynlighed indsamle mere tang, end vi har brug for, hvis vi oprenser hele vejen ud af Sydstranden til Søvang – og måske videre helt til Sydvestpynten. Der er nok at tage af. Køge Bugt er rig på næring, og producerer megen tang, der vaskes op på strandene. 

Færre lugtgener

Når vi fjerner tangen, vil mange borgere og strandgæster givetvis påskønne, at stanken af rådden tang minimeres, og strandene bliver renere. 

Vi kan samtidig supplere tangen med haveaffald, græsafklip og containervis af hestepærer, der kan bidrage til gasproduktionen. 

Med de nuværende gaspriser er det ikke alene en rigtig god forretning – det vil også give nogle store miljømæssige gevinster og et restprodukt, som er et unikt gødningsmateriale. Hvad venter vi på? 

Hvor kan et biogasanlæg placeres?

Der er steder nok, hvor vi kan placere et sådant anlæg. 

Et biogasanlæg hører selvfølgelig ikke hjemme i byzonerne. Men måske ved siden af vores genbrugsstation, hvor  kommunen allerede i dag ejer en jordlod. Vi har mange muligheder. 

Vi er en lille og sårbar kommune, som ikke er kendt for at være med i front, men her har vi muligheden for at udvinde egen biogas. 

En simpel CO2-neutral teknologi med langt bedre muligheder for os i Dragør, end for de fleste andre kommuner. 

Tangen ligger parat. Lad os vise handlekraft og gå i gang så hurtigt som muligt. Og meget gerne i et værdifuldt og fremtidssikret samarbejde med ARC og HOFOR – og måske med hjælp fra Vækstfonden og EU.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten

Udnyttelse af biogas dannet af bl.a. tang fra Mormorstranden foreslås. Foto: TorbenStender.
Udnyttelse af biogas dannet af bl.a. tang fra Mormorstranden foreslås. Foto: TorbenStender.

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Vi har modtaget: Fjernvarme kontra naturgas

Søren Jakobsen har indsendt et debatindlæg om fjernvarme og naturgas. Læs mere

Vi har modtaget: Måske er der lys forude

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om politikernes mulige holdningsændring til opvarmning med gas. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk