Vi har modtaget:

Det lysner

En ny plan for havnen er på vej ...

Da færgen til Sverige forsvandt i oktober 1999, var der hos Dragørs borgere knyttet meget store forventninger til en gennemgribende fornyelse af havnen. 

Knap 23 år efter må vi konstatere, at bortset fra nogle markeringsstriber, et nyt toilet og en udflytning af værftet, er der næsten ingen ting sket. Men måske er der håb?

Strandede »Hvalen«?

På Klima-, By-, og Erhvervsudvalgets møde torsdag den 28. april havde forvaltningen stillet forslag om, at drøftelserne med kulturhusgruppen skulle fortsætte. Det ville betyde endnu en udsættelse – og stadigvæk uden udsigt til fondsfinansiering af kulturhuset »Hvalen« (måske fordi der lokalt har været voksende modstand mod et kulturhus uden p-pladser og 400 tomme biografstole). 

Værftsgrunden er formentlig blandt de mest attraktive grunde på Amager. 

For Sydamagerlisten ville det være ubærligt, hvis grunden skulle ligge øde hen i yderligere fire år som et symbol på kommunalbestyrelsens manglende handlekraft. Derfor havde Sydamagerlisten allerede inden mødet stillet et ændringsforslag om en anden anvendelse af den ledige værftsgrund. 

Det gamle bådeværft på Dragør Havn.
Det gamle bådeværft på Dragør Havn.

En havn med liv og sjæl

Sydamagerlisten har ikke noget imod et kultur- eller medborgerhus. Det skal bare ikke være på værftsgrunden – måske i Krudthus 2.

Sydamagerlisten stillede derfor forslag om, at værftsgrunden udbydes i licitation til anden bebyggelse eller anvendelse, enten som køb eller som 50 års leje af grunden.

Præmisserne for bebyggelsen skulle udarbejdes med afsæt i Lokalplan 70 (spidshuse i bryggestil) og med idéer fra for eksempel TænkeTankens arbejde og havnens mange brugere. Det kan eksempelvis være idéer såsom De maritime torvehaller, Den maritime skurby, kulturelle værksteder eller sejlerhotel eller hytter. Det er tiltag, der vil skabe værdi for både Dragørs borgere og havnens brugere, og som samtidig vil skabe rammer for mere mere liv – også uden for sæsonen.

Kulturhus endeligt begravet

Forslaget fra Sydamagerlisten var trods alt for vidtgående for flertallet i kommunalbestyrelsen. Og det gik nok også for stærkt i forhold til 22 års stilstand. Som forventet blev forslaget nedstemt.

I stedet for blev det foreslået fra Socialdemokratiet, Koncervative og Venstre, at man indleder politiske forhandlinger om en fremtidig udvikling og anvendelse af såvel det vestlige byggefelt som værftsgrunden.

Da dette forslag trods alt betød en endelig begravelse af kulturhus på værftsgrunden og samtidig ville være et stort skridt i den rigtige retning, stemte også Sydamagerlisten med glæde for dette forslag. Kun liste T var imod.

Ønsker om handlekraft

De hidtige erfaringer har vist, at de politiske forhandlinger, der nu skal indledes, kan betyde tomgang og endnu en lang periode med stilstand.

På den anden side virker det som om, den nye kommunalbestyrelse med en dygtig borgmester har fanget, at borgerne ikke ønsker flere luftkasteller, men tværtimod forventer en styrket handlekraft og øget dialog med de mange idérige borgere og foreninger i Dragør. Et samarbejde og en udvikling, som Sydamagerlisten har store forventninger til.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur.
Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)

Vi har modtaget: Affaldssektoren og ARC

Borgmester Kenneth Gøtterup forklarer i dette debatindlæg, hvad der er op og ned i problematikken med ARC og planerne...

Vi har modtaget: Må man klage over Vierdiget-broen?

Kenneth Olsen har skrevet et debatindlæg om klagebehandlingen i Kystdirektoratet. Læs mere

Vi har modtaget: DF i Dragør er ændret

Jørgen Honoré fra Dansk Folkeparti – København – Amager – har skrevet et indlæg om partiets nye struktur.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk