Vi har modtaget:

Dragør er åbenbart til salg

Liste T’s indlæg i sidste nummer af Dragør Nyt handler primært om de økonomiske muligheder ved en UNESCO-certificering (læs indlægget her – red.).

Jeg er enig i, at det vil blive lettere at søge fondsmidler, men typisk kræver disse en væsentlig egenbetaling, som jeg ikke lige kan se, hvor skulle komme fra – men skal vi virkelig sælge vores herlighedsværdier for ussel mammon? Det er det primære indtryk, man får, når man læser liste T’s indlæg.

Turister skal efter min mening være velkomne i vores by som altid, men ikke i de mængder, som en UNESCO-certificering vil medføre. Dertil er vores infrastruktur og vores unikke miljø for sårbart. Mange af os har valgt at bo i Dragør – og mange nye kommer til – netop på grund af den herlighedsværdi og ro, der findes her.

Vi har alle været villige til at betale en høj boligpris og en forholdsvis dyr administration og skat, men nu skal disse værdier åbenbart sælges igen – og endda til nogen, som ikke bidrager stabilt og permanet til vores økonomien. Den bagvedliggende årsag er jo, at I, politikere, ønsker at skaffe fondsmidler gennem UNESCO, så I kan få vores økonomi til at hænge sammen med de mange nye forslag og tilbud, I lover i øjeblikket. At vi har brug for UNESCO til at tage vare på vores unikke miljø og dermed løse alle vores udfordringer er sludder og vrøvl.

Liste T skriver selv, at man har forsømt at lave en ny lokalplan for den gamle by til erstatning for den nuværende, som er 30 år gammel. De meddeler også, at de har et medansvar for, at man ikke for længst har lavet en turiststrategi – så man kan jo undre sig over, at liste T ikke for længst har taget initiativ til det ... de har jo siddet der (i kommunalbestyrelsen – red.) i over 50 år, så de har haft tid nok.

Der er for mig ingen tvivl om, at vi selv kan lave en lokalplan, som kan sikre, at der ikke sker overgreb på den gamle by og havn, men det kræver, at politikerne selv efterlever lokalplanen og for eksempel ikke giver tilladelse til store grimme bygninger, som det er sket med værftet, og ikke selv voldtager havnen med kortsigtede og uigennemtænkte løsninger.

Liste T vil gerne udvikle havnen, men det forslag, I er kommet med, vil jeg betragte som en afvikling. Når man ønsker at udvide sandtagen mellem den nye og gamle havn ved at opfylde noget af havnebassinet, så er der tale om en afvikling og ikke en udvikling af havnen. Den nye landvinding har I tænkt jer at bruge til parkeringspladser, formentlig så I kan servicere UNESCOs ønske om bedre parkeringsforhold. Jeg ved godt, at jeres argument er, at pladsen skal bruges til opbevaring af både om vinteren, men det bliver der måske ikke behov for, når I laver havnen om til parkeringsplads. For øvrigt bliver flere og flere både liggende i vandet om vinteren, og mange havne tilbyder ikke landfaciliteter om vinteren – en løsning, som vi også kunne tage i anvendelse, hvis vi vil bevare det frie udsyn til havet om vinteren.

Jeg var i sin tid med, da liste T startede – og et af hovedemnerne var dengang at få fjernet færgen til Sverige, fordi den gamle by blev invaderet af turister, og færgens mange biler, busser og lastbiler var en stor gene for de omkringboende på havnen. Det lykkedes at få nedlagt færgen med liste T’s hjælp.

Liste T har gjort mange gode ting for vores by og har tidligere primært været vogter af vores unikke miljø, hvilket de skal have stor tak for, men dette ansvar vil de åbenbart ikke fortsætte med.

Det er for mig uforståeligt, at liste T nu vil skabe det samme problem, som de i sin tid blandt andet blev sat i verden for at afskaffe.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø
En tidligere fan af liste T

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk