Vi har modtaget:

Dragør skal ikke være et museum

Dragør har nogle dejlige museer, som vi kan være stolte af. Dragør gamle by er ikke et museum, men en gammel og dog moderne og levende by – et fantastisk bevaret historisk miljø, som er spændende at bo i og opleve som gæst. Ansøgningen om at komme på UNESCOs verdensarvsliste drejer sig om at bevare dette enestående kulturmiljø – ikke om at omdanne det til et museum. 

Dragør gamle by og havn er på vej til at komme på UNESCOs verdensarvsliste. Byen og havnen er et billede af den tid i 1700- og 1800-tallet, hvor al transport foregik med sejlskibe. Dragør afspejler denne periode, hvor sejlskibe begyndte at binde verden sammen globalt. Ansøgningen om at komme på UNESCOs liste blev i 2017 sendt til Kulturministeriet af Dragør Kommune med opbakning fra den samlede kommunalbestyrelse. Og samme år blev byen af ministeriet sat på den såkaldte tentativliste, der er adgangsbillet til UNESCO-listen. Ansøgningen blev støttet af samtlige foreninger og museer i Dragør, der beskæftiger sig med kulturmiljø. Og den blev også støttet af op mod 100 museer, bevaringsforeninger og kulturpersonligheder fra andre steder i Danmark. Dragør og Kulturministeriet arbejder nu på at færdiggøre et uddybende materiale til UNESCO. 

UNESCOs opgave er at sikre, at verden bevarer spor fra forskellige tider i verdenshistorien. De knap 900 udpegede kulturarvssteder er alle forskellige – lige fra fortidsmonumenter, enkeltstående bygningsværker til samlede kulturmiljøer. Mens for eksempel Jelling-stenene og højene er danske eksempler på enkeltmonumenter, er Christiansfeld eneste eksempel på et samlet dansk by- og kulturmiljø. Hvor Jelling-monumenterne har museal karakter, er Christiansfeld et levende kulturmiljø, hvor mennesker bor og arbejder – ligesom i Dragør. Og sådan skal det blive ved med at være. 

Turisme som udfordring

Nogle af de UNESCO-udpegede levende kulturmiljøer har de senere år oplevet en voldsom turisme. Det mest skræmmende eksempel er vist Venedig, hvor en unik kulturarv, som allerede inden udpegningen var meget besøgt, nu er ved at udvikle sig til et turisthelvede. Den situation har skabt røre mange steder i verden – også i Dragør, hvor vi i Dragør Nyt har kunnet læse om en vis bekymring for fremover at blive kvalt i masseturisme. 

UNESCO og det danske kulturministerium er dog opmærksomme på udviklingen. Verdensarvsidéen ødelægges jo, hvis det ikke kan lade sig gøre at udpege og opleve levende velbevarede miljøer – disse er en afgørende del af verdens kulturhistorie. Det er absurd, hvis en udpegning som verdensarv skal betyde, at verdensarv ødelægges af turisme. UNESCO har udgivet en vejledning i såkaldt bæredygtig turisme for at forebygge en udvikling, hvor verdensarvssteder oversvømmes af turister. 

Dragør er og bliver aldrig Venedig. Men Dragør skal alligevel være på vagt. Dragør har dog en allieret i Kulturministeriet og UNESCO i at undgå en uheldig udvikling.

Ikke bare UNESCO-steder

Den voldsomme turismeudvikling sker ikke alene i forbindelse med UNESCO-steder. Den sker overalt, hvor der findes attraktive kulturmiljøer. Områderne er blevet investeringsobjekter for bosætning og turisme. I Danmark kender vi det for eksempel fra Nyhavn i København, men også fra mindre provinsbyer såsom Ribe og helt små bysamfund som eksempelvis Skagen. 

Disse områder er ikke UNESCO-steder. I mange år havde man stor glæde af turismen, der gav god lokal økonomi blandt andet ved at holde liv i et lokalt erhvervsliv. Men efterhånden har Airbnb, cafeer og turistbutikker taget overhånd, og det autentiske miljø er truet – til skade for både beboere, erhvervslivet og turisterne.

Dragørs autentiske miljø

Dragør gamle by og havn er i dag ikke plaget af overdreven turisme og er på ingen måde truet i samme omfang, som de store turistbyer og turistmål er. Men alligevel har de seneste års turismeudvikling rejst bekymringer i Dragør. 

Her er svaret imidlertid ikke, at Danmark eller Dragør skal gå imod idéen med en verdensarvsliste. Det er vigtigt, at Dragør tager vare på vores del af verdensarven – for vores og de kommende generationers skyld. 

Det betyder ikke, at Dragør skal føres tilbage til fortiden, eller at udviklingen skal sættes i stå. Men det autentiske ved Dragør er netop det, der giver bymiljøet en særlig karakter, og som ikke findes andre steder. Det er den regelrette byplan og den enkle og homogene arkitektur. Og huse er opført efter samme byggeskik, men samtidig med talrige detaljer. Alt sammen endnu i nogenlunde velbevaret stand. 

Hvad kan vi gøre

Danmark kan måske lære af andre lande, som er mere truede af udviklingen og dermed mere fokuserede på problemstillingen. Her indføres forskellige tiltag, der kan hindre overdreven masseturisme. Jeg ved, at også Kulturministeriet i Danmark gør sig sine overvejelser.

Heldigvis er Dragør godt rustet. Vi har i mange år haft en bevaringsorienteret kommune- og lokalplanlægning, og vi har en kommunalbestyrelse og en forvaltning, der gør, hvad de kan for at håndhæve disse planer. 

Dragør har for eksempel oplevet en vis spekulationslyst i at opkøbe ejendomme og sætte dem – ofte hårdhændet – i stand med henblik på videresalg med en hurtig fortjeneste. Men vores bevarende lokalplan bremser heldigvis for de vildeste spekulationsønsker. 

Vi har også oplevet forskellige udgaver af omdannelse af helårsbeboelse til fritidsbeboelse, men igen udgør vores bevarende lokalplan en effektiv bremse for grov erhvervsmæssig udnyttelse af byens huse. 

Og endelig har vi de senere år oplevet en udvikling på Kongevejen og på havnen, hvor almindelige forretninger er blevet erstattet af caféer og butikker, der mere henvender sig til byens gæster, end til lokale borgere. 

Jeg tror, at hele byen – både beboerne og politikerne – er opmærksomme på, at turismen er med til at holde liv i byens forretningsliv – det vil vi nødigt undvære. Men samtidig skal byens handelsstrøg ikke alene være et turistcenter. Heldigvis kan vi med en solid planlægning hindre de værste ulykker. 

Dragør Kommune er i gang med at udarbejde en turismestrategi. Den skal bredt tage sig af turismespørgsmålene – i hele Drag-ør. Men lige nu har det måske størst betydning at finde ud af, hvordan en eventuel masseturisme kan håndteres – gennem skærpede regler for parkering, grundig turistvejledning m.v.

Jeg ved, at vores politikere – og kommunens forvaltning – er opmærksomme på også i fremtiden at finde den rette balance mellem det bevaringsværdige miljø, erhvervshensyn samt hensynet til beboerne og turismen – det vi kalder bæredygtig turisme. Fastholdes denne treenighed mellem erhverv, beboere og turismen, så kan det ikke gå helt galt. 

UNESCO vil et levende miljø

Som overskriften til dette indlæg i Dragør Nyt udtrykker det, så skal Dragør på ingen måde give slip på vores autentiske og levende kulturmiljø. Den forvaltningsplan for Dragør gamle by og havn, som Dragør Kommune og Kulturministeriet arbejder på som en del af materialet til UNESCO, siger disse ting helt tydeligt. Ingen, hverken Dragør, Kulturministeriet eller UNESCO, ønsker Dragør gamle by og havn omdannet til et stivnet museum. 

Den turistmæssige udfordring kendes fra alle verdens værdifulde kulturmiljøer – både UNESCO-områder og ikke-UNESCO-områder. 

UNESCO og Kulturministeriet er Dragørs allierede. Men Dragør må også selv ruste sig til at takle de fremtidige udfordringer. 

En UNESCO-udpegning er en kæmpe opfordring til at gøre en ekstra indsats for at bevare Dragør gamle by og havn som et særligt sted. 

Lad mig gerne høre din mening. Og vi kan eventuelt mødes til en snak – med afstand ganske vist. Jeg kan kontaktes via e-mailadressen hanne.axel@stofanet.dk eller telefonnummeret 61 72 60 90.

Med venlig hilsen
Axel Bendtsen
Frivillig i sekretariatet for Dragør Verdensarvsråd
Lodsstræde 4A

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: God sommer fra Venstre i Dragør

Helle Barth, Henrik Løwenheim Kjærsvold-­Niclasen og Erik ­Skovgaard Nielsen fra Venstre i Dragør sender en politisk sommerhilsen til avisens...

Vi har modtaget: Havnetoilet som lakmusprøve

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg manglende service på de offentligetoiletter på havnen. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk