Vi har modtaget:

Ejnar Rosschou

Tak til Dragør Boldklub for at bringe Ejnar Rosschou frem i rampelyset. Han havde humoristisk sans – så hans to sønner, Jørgen og Poul – havde det ikke fra fremmede!

Historien, jeg her bringer til torvs, morede man sig meget over i Dragør under besættelsen.

I vinteren 1943 var et regiment tyske soldater fra vagtmandskabet ved Flughafen (lufthavnen – red.) Kastrup kommanderet på feltøvelse i grushullerne under ledelse af en Oberleutnant (premierløjtnant – red.).

Det havde sneet, og de tyske soldater skulle rigtig mærke, at de var kommet til »flødeskumsfronten«. De blev i et væk kommanderet ned i hullerne og op på voldene – frem og tilbage i det uvejsomme terræn. De stakkels soldater skulle virkelig mærke krigens rædsler på egen krop!

Ejnar Rosschou havde sammen med sin søn, Jørgen, stået ved havelågen ud til Stationsvej og fulgt optrinet.

Regimentet blev efter øvelsen kaldt til opstilling på Stationsvej og kommanderet ind på tre geledder.

»Still stand! Voerwärtz mit linken fuss – eins, zwei, drei.« (Stå stille! Fremad med venstre fod – en, to, tre – red.).

Regimentet marcherede mod flyvepladsen mit zwei Feldweblen auf jeder seite und der Oberleutnant zuletzt (med to sergenter på hver side og premierløjtnanten sidst – red.).

Idet das Regiment und der Oberleutnant (regimentet og premierløjtnanten – red.) passerede Rosschou spurgte han lige så fredeligt: »Nå, hvordan synes I selv, det går?«

Her skal lige indskydes, at Afrikakorpset under ledelse af Ørkenræven, feltmarskal Erwin Rommel, et par måneder forinden havde lidt et sviende nederlag til Ørkenrotten Bernard Law Montgomery ved El Alamein og var på vild flugt gennem Nordafrika. Næsten samtidig var de tyske styrker blevet næsten udslettet ved et af verdenskrigens største slag, ved Stalingrad, hvor general Paulus måtte overgive sig betingelsesløst til sin russiske modstander!

Oberleutnantens reaktion kom prompte: Han standsede regimentet og for hen til Rosschou og råbte så mange tyske gloser, at Rosschou aldrig har hørt noget lignende. Da Oberleutnantens ordforråd var udtømt, kommanderede han regimentet Voerwärtz!

Men det er rigtig nok: Ejnar Rosschou har under 2. verdenskrig tilbageholdt et helt regiment tysk soldater! Og lykkedes med det!

Med venlig hilsen 
Ole Storgaard

Vi har modtaget: Er Dragør ikke som Korsbæk?

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt om Dragørs lokalhistorier. Læs mere

Vi har modtaget: Tavshedens fejhed

Finn Rudaizky har i anledning af årsdagen for krystalnatten indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: En fiskekutter i Dragør blev min redning

Finn Rudaizky fortæller her historien om, da han som barn blev sejlet over sundet på flugt fra nazisterne.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk