Vi har modtaget:

En ny start

En ny start er overskriften, når Dragør Turistråd afholder generalforsamling den 11. oktober. 

Heller ikke Dragør Turistråd har, pga. corona, kunnet overholde de ellers vedtægtsbestemte frister for afholdelse af generalforsamling. Turistrådet skulle have afholdt sin i 1. kvartal 2020. Bestyrelsen, inkl. jeg selv, sidder således i Dragør Turistråds bestyrelse på et noget specielt mandat.

Der er ellers sket rigtig meget på turistområdet i Dragør de sidste par år. Turisme er i den grad kommet i fokus – både på den gode og den mindre gode måde. 

Dragør Turistråds bestyrelse har drøftet situationen nøje, og under overskriften »en ny start« lægger vi op til store ændringer af både turistrådets arbejde og organisation. 

De seneste års debat om turisme, om udviklingen på Kongevejen og havnen, om verdensarvsstatus og om Amarminoen osv. viser, at der er behov for, at alle gode kræfter inden for turismeområdet får lagt en linje for turismen i Dragør – beboerne, turisterhvervet, museerne og andre. Og trods corona stiger antallet af turister. Vi har virkelig behov for et »Råd«, der kan rådgive i turismespørgsmål – ikke mindst over for politikerne. Dragør Turistråd støtter Dragør Kommune med at udarbejde en turismestrategi for kommunen. 

Samtidig er vores gamle, lille turistkontor i havnen blevet erstattet af et egentligt besøgscenter i Havnepakhuset, Dragør Besøgscenter, der håndterer det praktiske i forhold til at tage imod Dragørs turister. 

Den siddende bestyrelse af Dragør Turistråd vil den 11. oktober lægge op til, at den fremtidige bestyrelse i højere grad kommer til at bestå af repræsentanter for nedennævnte parter med særlig interesse i turismen i Dragør. Vi forestiller os således, at bestyrelsen kommer til at bestå af udpegede personer fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By (og f.eks. fra Søvangs grundejerforening), Dragør Erhverv, Dragør Gadelaug og Museum Amager m.v. I alt seks personer. Herudover udpeger generalforsamlingen fem personer. Endelig håber vi på, at både Dragørs borgmester, forvaltningen og også f.eks. Dragør Havn vil deltage som observatører. Generalforsamling holder vi blot hvert andet år, og bestyrelsesmøderne holdes også sjældnere end i dag. 

Nærmere oplysninger om generalforsamlingen, indkaldelse, dagsorden og forslag til vedtægtsændringer m.v. vil blive sendt til medlemmerne samt til ovennævnte organisationer. Herudover vil generalforsamlingen blive annonceret i Dragør Nyt. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 11. oktober kl. 19.00. Og vær med til at udvikle turismen i Dragør – til glæde for alle i Dragør.

Alle er velkomne den 11. oktober.

Med venlig hilsen
Axel Bendtsen
Formand for Dragør Turistråd

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: God sommer fra Venstre i Dragør

Helle Barth, Henrik Løwenheim Kjærsvold-­Niclasen og Erik ­Skovgaard Nielsen fra Venstre i Dragør sender en politisk sommerhilsen til avisens...

Vi har modtaget: Havnetoilet som lakmusprøve

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg manglende service på de offentligetoiletter på havnen. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk