Vi har modtaget:

Erhvervsvenlighed

Dragør Kommunes og Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenlighed

Dansk Industri har offentliggjort 2021-udgaven af deres årlige undersøgelse om lokal erhvervsvenlighed. 

Det er som helhed ikke tilfredsstillende i relation til resultaterne for Dragør Kommune, da placeringen ligger på nummer 92 ud af de 93 kommuner, som indgår i undersøgelsen. Det skal bemærkes, at der kun indgår 24 besvarelser i undersøgelsen, hvilket statistisk set giver en betydelig usikkerhed i resultatet – men det ændrer ikke på, at der plads til forbedring.  

Der er især fire områder, hvor vi efter Venstres opfattelse kan og skal gøre det bedre fremover, og som vi passende kan tage fat på allerede i relation til budgettet for 2022 og overslagsårene, da det er områder, vi selv kan gøre noget ved i kommunen og alene kræver politisk handlekraft.

For det første skal vi have forbedret den kommunale sagsbehandling. Der er allerede taget initiativer på dette område med tilførsel af flere ressourcer. Coronaen har desværre også på dette område betydet en betydelig stigning i sagsantallet.

For det andet skal vi have forbedret den løbende dialog og informationsindsats mellem virksomhederne og kommunen. Det står ikke klart i undersøgelsen, hvad der præcist er problemet. Venstre vil tage initiativ til en dialog med de erhvervsdrivende om dette og hvilke initiativer, der skal til for at løse denne udfordring.

For det tredje skal de igangværende overvejelser om udvikling af yderligere erhvervsarealer fremmes, og dialogen med andre myndigheder om dette, i relation til støjzone og andre restriktioner, skal videreføres hurtigst muligt, så dialogen med private investorer kan komme i gang. 

For det fjerde er det vigtigt, vi kommer videre med reduktion af dækningsafgiften for erhvervsejendomme. En særskat på virksomheder, som kun findes i meget få kommuner. Venstre fik for år tilbage sænket denne særskat fra 10,0 til 8,5 promille, men vi skal efter Venstres opfattelse fortsætte reduktionen og helst afskaffe denne skat i den kommende valgperiode. 

Et yderligere område, hvor vi ligger lavt, er infrastruktur og transport, hvorpå vi også meget gerne ser udvikling. Her er vi dog afhængige af samarbejde med regionen og vores nabokommuner, men på sigt ser vi gerne en løsning omkring en BRT-buslinje eller eventuelt en letbaneløsning. Men dette er desværre ikke noget, vi kan løfte alene i Drag-ør Kommune. 

Der er dog også positive elementer i besvarelsen, som vi kan bygge videre på. Det gælder især brug af private leverandører, hvor vi ligger på en 3.-plads, og uddannelse, hvor vi ligger i midterfeltet. 

Med venlig hilsen
Helle Barth, borgmester,
og Erik Skovgaard-Nielsen, formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Det »mørklagte« Dragør

Kirsten Lindberg har indsendt et debatindlæg om åbningen af Normal-butikken i de forhenværende Irma-lokaler på Neels Torv.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk