Vi har modtaget:

Fælles om Dragør

Dragør har et unikt miljø, som vi skal værne om: Den gamle havn og by med historiske og velbevarede huse, vores hyggelige hovedstrøg, strandengene med enestående natur og vores små, grønne åndehuller. Det er jo derfor, vi har valgt at bo her. Dragør er vores liv og identitet. Men Dragør er også det gamle Store Magleby og det åbne land. Himmel og hav. 

Det er vigtigt kommunen til stadighed prioriterer at vedligeholde og renovere kommunens ejendomme og veje og passer godt på vores værdier og helheden i byen. 

Vi skal skabe de bedste betingelser for Dragørs erhvervsdrivende og håndværkere. Og endelig skal vi sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Det vil komme os alle til gavn. 

Allerede nu har vi mange gæster udefra. De er velkomne, og de bidrager til økonomien for vores vigtige forretningsdrivende. 

Men det er vigtigt, de kommer i et antal, så vi selv kan være her, og byen kan følge med. Som det er nu, er der trængsel af både biler og mennesker. Derfor har jeg valgt at sige »Nej tak til UNESCO«. Først og fremmest fordi borgerhøringen har talt sit tydelige sprog.

Mærkesag

Det gode børneliv er det vigtigste fundament for udviklingen af det hele menneske. 

Næsten alle børn tilbringer en stor del af deres barndom i institutioner såsom vuggestue, dagpleje, børnehave og SFO. Derfor er det vigtigt, det enkelte barn bliver både set og hørt og møder en voksenkontakt præget af kvalitet. Og også de fysiske rammer skal være af en god kvalitet.

Dragørs folkeskoler er en mærkesag for mig. Vi skal tilstræbe fornuftige klassekvotienter, gode rammer og opdateret undervisningsmaterialer. 

Vi bør arbejde på, at alle børn trives i folkeskolen. Det er fundamentet for den faglige indlæring. 

Dragør har engagerede, dygtige lærere og pædagoger. Vi skal have tillid til skolerne og de ansattes faglighed.

Omsorg og tryghed

Vi må være lydhøre og i dialog med Dragørs ældre medborgere. Sådan får de den omsorg og tryghed, de har fortjent. 

Den ældre medborger skal hjælpes til at være selvhjulpen og derved opnå livskvalitet og frihed, men vi må også sikre den nødvendige og gode pleje i hjemmeplejen og på Enggården for dem, der har behov.

Fællesskab og styrke

Den borgernære velfærd er det, vi skal have fokus på og prioritere. Men vi skal også understøtte de mange frivillige ildsjæle, der gør en kæmpe indsats og binder byen og fællesskabet sammen. Det gælder frivillige i vores idrætsforeninger og i aktiviteter såsom Cykling uden alder, besøgsvenner samt aktivitetshuset på Wiedergården. 

Gode idrætsfaciliteter er vigtige – idræt og fysisk aktivitet er af stor betydning for folkesundheden. Der skal være plads, rum og tilgængelighed både for den organiserede og uorganiserede fysiske aktivitet for alle aldersgrupper.

Et solidt økonomisk fundament er afgørende for, vi kan få den velfærd, der har afgørende betydning i borgernes liv. Det kræver effektiv økonomistyring og prioritering. 

Vi skal lytte til borgerne, når vigtige politiske beslutninger skal træffes – demokratiet skal styrkes. 

Med venlig hilsen
Rikke Marianne Karlsson
Kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Det »mørklagte« Dragør

Kirsten Lindberg har indsendt et debatindlæg om åbningen af Normal-butikken i de forhenværende Irma-lokaler på Neels Torv.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk