Vi har modtaget:

Gas-skandale

Vil naturgas blive en større skandale for regeringen, end minksagen?

Vi er enige om præmissen, at naturgassen på sigt skal udfases. Men inden skal jura og økonomi være på plads. Så vi ikke får en langt større skandalesag, end vi har omkring minksagen.

Problemet kan belyses med situationen i Dragør, som i dag har mere end 70% gaskunder.

Da gassen blev rullet ud, var det væsentligt for myndighederne hurtigt at opnå en høj dækningsgrad, da det var køberne, som skulle finansiere udrulningen af net og forsyningsdepoter m.m. ved at betale ekstrabidrag. Gasnettet er i øvrigt lige blevet ekspropieret af staten uden erstatning til borgerne, som har betalt for det. Hurtig udrulning gjorde, at man ikke kunne vente på, at hver borger selv besluttede at tilslutte sig. Det medførte, at man pålagde, at ejendommene skulle tilsluttes gasnettet hurtigst muligt.

Der er i dag stadig et overordnet myndighedskrav om gas på de fleste ejendomme.

Skal naturgassen udfases, så bør man begynde med at fjerne myndighedskravene til gastilslutning. 

Derpå må man med de enkelte borgere fastlægge en fair erstatning for de nuværende anlæg, da det jo er myndighederne, som har krævet tilslutningen.

Opsætning af varmepumper giver miljøproblemer mange steder i Dragør med tæt lav bebyggelser. Alene 300 boliger i Dragør gamle by, hvor der er ganske få meter til naboens soveværelse. Støjen vil blive så markant, at der skal ændres i lokalplaner og miljølove.

En løsning kunne være at bevare naturgas på udvalgte steder og samtidig fjerne statsskatten på gas. Det er i grunden ejendommeligt, at pålægge borgere en særlig ekstraskat på varme. Er opvarmning om vinteren en luksusvare i Danmark?

En udfasning af gas bør ske under ordnede forhold i en tæt dialog med de borgere, som gennem årtier har fulgt myndighedernes krav.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Vi har modtaget: Fjernvarme kontra naturgas

Søren Jakobsen har indsendt et debatindlæg om fjernvarme og naturgas. Læs mere

Vi har modtaget: Måske er der lys forude

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om politikernes mulige holdningsændring til opvarmning med gas. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk