Vi har modtaget:

Lad os være stolte

– over Dragørs enestående kulturværdier

Kulturaktive ildsjæle i Dragør har ved et årelangt og enestående arbejde formået at få Dragør gamle by og havn på tentativlisten for en eventuel optagelse som et af de udvalgte og anerkendte steder på listen for UNESCOs verdensarv.

Dragør Kommune har efterfølgende gennemført et minutiøst arbejde for at undersøge, vurdere og underbygge materiale til en ansøgning. Kommunens politiske ledelse har gennem processen understøttet projektet, og foran står nu færdiggørelse af materialet til en officiel ansøgning.

Det er fint, at man inden ansøgningen færdiggøres giver mulighed for, at borgerne kan ytre sig ved en høringsproces. Måden, det gøres på, virker dog mærkværdig ved at bede borgerne om at opridse fordele og ulemper.

Der har allerede været en livlig debat i Dragør Nyt og på sociale medier om projektet, som mest er gået på bekymringer om at få for mange turister til byen. Sådanne bekymringer har kommunen givet udtryk for at ville imødekomme ved forskellige tiltag, hvis turisttilstrømningen skulle blive for voldsom.

Hvis projektet skal have mulighed for at kunne føre til en optagelse på den eksklusive liste for verdens kulturarv, kræver det en helhjertet understøttelse fra hele kommunalbestyrelsen i Dragør. At bede borgerne om at opremse fordele og ulemper kan for mig at se føre til lange lister uden reelt indhold. Hvis nogle politikere på dette grundlag måske bliver vægelsindede eller ser en politisk fordel ved at tækkes særlige vælgerelementer op til kommunalvalget, kan tanker og handlemåder i den retning føre til en alvorlig svækkelse af ansøgningen – og i værste fald, at der slet ikke bliver nogen ansøgning. 

Jeg går helhjertet ind for at færdiggøre en ansøgning om at få Dragør gamle by og havn optaget som et UNESCO-verdensarvsted, og jeg håber, at alle medlemmer i kommunalbestyrelsen vil gøre det samme.

Det grundlæggende handler om viljen til beslutning.

Med venlig hilsen
Claus Ehlers
Formand for Dragør Lokalhistoriske Forening

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: God sommer fra Venstre i Dragør

Helle Barth, Henrik Løwenheim Kjærsvold-­Niclasen og Erik ­Skovgaard Nielsen fra Venstre i Dragør sender en politisk sommerhilsen til avisens...

Vi har modtaget: Havnetoilet som lakmusprøve

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg manglende service på de offentligetoiletter på havnen. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk