Vi har modtaget:

Lang drægtighed i Dragørs politik

Ting kan for ofte tage for lang tid

Man må bare gøre sig klart, at i Dragør rider man ofte ikke samme dag, som man får cyklen pumpet. Men der sker trods alt fremskridt ad åre.

Et eksempel er en kommunal veteranpolitik. Dragør underskrev en sådan for en måned siden. Det er jeg glad for. 

Det var tilbage i slutningen af november 2015, at jeg i byrådet rejste ønsket om en veteranindsats. Det skete med ønsket om, at Dragør i lighed med andre kommuner skulle indføre en veteranpolitik. Og forslaget ramte gulvet i byrådet med et hult brag.

I Dragør er der ikke så mange veteraner, som kommuner med kaserner har. Men alligevel er det Dansk Folkepartis holdning, at Dragør skal være beredt til de udfordringer, som vore veteraner kan rejse overfor forvaltningen. Eventuelt løst med bare en fast procedure ved henvendelser – samt en medarbejder, der er klædt på til opgaven. Det skylder vi vore soldater. Nu er det efter fem år næsten på plads, og tak for det. Men det tog lidt vel lang tid.

Et andet eksempel er tv-overvågning på Dragør Havn. Det er nu endelig besluttet og høres nu blandt vandklubberne inden opsætningen.

Der er godt nok gået meget lang tid, siden at jeg i 2016 fremlagde et forslag om det i byrådet. For at udtrykke det lakonisk. Forslaget faldt tungt som en sten under argumenter om umuligheden. Men tiderne er skiftet, og nu er det på vej. 

Andre ting på bedding

Siden 2011 har det været DF’s holdning, at der skulle bygges ældreboliger på en mindre del af Engvejsarealet, samtidig med at det grønne fastholdes sammen med tennis. Mon ikke det finder en afgørelse næste år? En løsning på havnen med et gennembrud af sandtangen må også kunne forudses i forbindelse med kystsikringen.

Kommuneplanen skal i 2021 vedtages, og der skal arbejdes med at afkorte sagsbehandlingstiderne i teknisk afdeling. 

UNESCO-optagelsen skal følges til dørs. Og DF’s ønske tilbage fra 2012, om en gravis ajourføring af de ældste lokalplaner, skal der tages hul på.

I mellemtiden skal Dragør styres igennem corona-tiden, såvel sundhedsmæssigt som arbejdsmarkedsmæssigt. Her skal alle trække på samme hammel. 

Det nævnte er bare enkelte opgaver for det kommende år. Men oven over dette er behovet for en løbende stram økonomistyring, som kan finansiere Dragørs opgaver og ønsker.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør

Vi har modtaget: Engvejsarealet

Kristine Bak, formand for Tværpolitisk Forening (liste T), har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: Engvejsarealet

Pia Voel (A) og Kristine Bak (T), har indsendt et et svar til Knud Berggreen. Læs mere

Vi har modtaget: Liste T benytter salamimetoden

Knud Berggreen har indsendt et læserbrev til Dragør Nyt. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk