Vi har modtaget:

Engvejsarealet

Hvad vil liste T

Der er gang i debatten om engvejsarealet. 

Nogle ser det gerne bebygget. Og nogle udviklere vil gerne bygge på hele eller dele af arealet. Men hvad vil liste T? Har vi solgt vores sjæl for at være med i en konstituering med A, O og V?

Svaret er nej. Liste T har ikke solgt sin sjæl, men arbejder målrettet for at realisere vores valgprogram. 

Liste T’s valgprogram

Liste T’s politik er lagt fast i vores valgprogram, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2017. 

Der står bl.a.: »I takt med befolknings- og samfundsudviklingen bliver der behov for flere ældreegnede boliger og bofællesskaber for ældre. Vi mangler også mindre boliger til unge og enlige, og vi mangler husvildeboliger efter brandudsalget af kommunens ejendomme i 2010. Liste T ønsker, at sådanne boligtyper skal indgå i kommunens planlægning for nye boligbebyggelser.«

Dragør er en næsten udbygget kommune. Og det skal vi ikke begræde. 

Vi bliver ikke lykkeligere, og kommunen bliver ikke en bedre kommune af, at vi bliver flere borgere. Vi skal satse på kvalitet – ikke kvantitet. Og samtidig skal vi så vidt muligt sikre, at vores borgeres ændrede boligbehov imødekommes. Det er en balancegang. 

Liste T ønsker at bevare vores grønne områder som vigtige åndehuller. De skal ikke plastres til med boliger. 

Liste T ønsker endvidere en begrænset bebyggelse med almene boliger på de sydligste maks. 3.000 m2 af det grønne område ved Engvej – nemlig på det kratbevoksede areal, som ikke er en del af boldbanerne. 

Denne bebyggelse skal ses i sammenhæng med plejetilbuddene på Enggården. Vi er nødt til at skaffe flere boliger til personer med særlige behov, for at undgå at presset på Omsorgscenteret Enggården bliver for stort. Derfor bør denne bebyggelse være særligt egnet til personer med et vist plejebehov, som fortsat ønsker at bo i egen bolig.

Det er altså liste T’s politik at bevare det grønne område på Engvej – ligesom vi ønsker at bevare tennisbanerne, hvor de ligger. Men vi har også åbnet for en bebyggelse på den sydligste del af engvejs-arealet. Vi ser arealet som velegnet for for eksempel et seniorbofællesskab.

Du kan læse hele valgprogrammet på vores hjemmeside www.t-dragoer.dk

Konstitueringsaftalen

På baggrund af vores vedtagne politik gik vi med til følgende formulering i konstitueringsaftalen med A, O og V fra foråret 2020: »Parterne arbejder for muligheden for at etablere et bofællesskab for seniorer på dele af engvejsarealet. Der gennemføres et lokalplanarbejde for engvejsarealet indeholdende blandede boligformer herunder almene boliger, private leje- og andelsboliger, samt et grønt område som aktivitetspark for borgere såvel som for Dragør Skole og SFO. Derudover udvikles rødtjørnsarealet til almene boliger.«

AOTV har altså aftalt, at Dragør Kommune gennemfører et lokalplanarbejde for dele af engvejsarealet. Og liste T vil her arbejde for, at boligerne højst kommer til at omfatte det kratbevoksede område. 

Med venlig hilsen
Kristine Bak
Rønne Alle 29
Formand for Tværpolitisk Forening (liste T)

Vi har modtaget: Bydelsparken bevares

Knud Berggreen og Kenneth Olsen glæder sig i dette debatindlæg over bydelsparken på Engvej bevares. Læs mere

Vi har modtaget: Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kristine Bak, formand –...

Vi har modtaget: Seniorpolitik

Nina Nørgaard, formand for Dragør SeniorBo, har indsendt et debatindlæg om hvordan Dragør kommer videre med soniorpolitikken.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk