Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø:

Lidt af det hele #2

Søren Hvalsø rejser i sit læserindlæg (»Lidt af det hele«) en række punkter til Dragørs håndtering af forskellige opgaver. Det sker, efter jeg har efterlyst muligheder for midlertidig brug af værftsgrunden, indtil byggeri af endelige faciliteter kan gå i gang. 

En midlertidig lukning, som skete af svømmehallen, hvor det tog små otte år inden en genåbning, fremhæves som et skrækscenarie. Her havde Dansk Folkeparti et ansvar. Vi var med til at nedlægge den miserable, nedslidte hal efter sæsonen 2010/2011 grundet store kommende ekstraregninger midt i en periode, hvor den kommunekasse, vi havde arvet, viste store huller. 

DF lovede, at vi ville bygge en ny hal til Dragør, så snart økonomien tillod det. 

Vi valgte derefter at lægge krone til krone til side til hallen, så vi til sidst havde 65 mio. kr. til byggeri og et løbende beløb til driften. Så snart beløbet var nået, blev byggekontrakten indgået. 

DF er måske lidt gammeldags. Vi ser ret gerne, at ingen udgifter vedtages, før vi har sikkerhed for, at pengene er til stede.

Værftsgrunden

Det er min opfattelse, at ligegyldig hvilket byggeri, som ønskes opført på værftsgrunden, så vil projekt, finansiering og oprensning tage ret lang tid. 

I den mellemliggende periode kan der med fordel være andet brug. 

Der er allerede kommet spændende forslag ind efter min lille »teaser« i Dragør Nyt. Og om kort tid vil Økonomiudvalget, som er det ansvarlige udvalg, behandle en midlertidig løsning efter alle regler.

I øjeblikket er aktivister sammen med forvaltningen i gang med et fremtidssikret multiprojekt, som indeholder ny biograf m.m. 

Personlig finder jeg dog ikke, at behovet for en ny biograf er aktuelt. Den nuværende charmerende biograf rummer behovet. Men nu afventer vi sonderingerne.

Byggesagsbehandling

Der er ingen tvivl om, at der har været problemer med forsinkelser i byggesagsbehandlingen i de sidste par år. Det er der flere grunde til, og kun en af dem er særskilt god. Pensionering af rutinerede medarbejdere, besvær ved nyansættelse af personale med de rette kvalifikationer samt særdeles aktive borgere med rigtig mange projekter.

Borgerne bliver skuffede, og derpå politikerne. Og derpå nævnes det over for direktionen, som også skuffes, og der skubbes til de ansatte. Ergo alle bliver i dårligt humør, og det er der ingen, som er interesseret i.

Da jeg for ni måneder siden blev formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, var forsinkelserne et af de første emne til snakken med direktionen, og vi var enige om straks at tage skeen i den anden hånd. 

Og ja, der sker noget nu. Behandlingstiderne falder nu støt. Der er indsat ekstra konsulenter og ansat ekstra personale. Men Rom blev ikke bygget på en dag. Og byggesagerne i Dragør tager også nogle dage. 

Og undskyld denne floskel: Der er lys for enden af tunnelen, og det er ikke fra et modkørende ekspresstog. Men når antallet af byggesager pludselig stiger med 70%, så sidder der ikke 70% ekstra personale i reserve.

UNESCO

Fra den 8. februar og en måned frem kommer der en høringsperiode.

Det er et forrygende arbejde, som ildsjælene har gjort. Og nu nærmer beslutningen sig, om vi skal videre.

Men jeg enig med Søren om, at det ikke kun er positivt at få et skulderklap af UNESCO. Der er også risiko for, at vi reelt ødelægger byen, som det er set i UNESCO-byerne Dubrovnik og Brügge, hvor der er sort af mennesker hver dag. Det er et mareridt i begge byer. 

Det er Dansk Folkepartis holdning, at vi i Dragør grundlæggende arbejder for en god kommune for borgerne. Har vi en rigtig god kommune, så kan borgerne med glæde brede armene ud og byde gæster velkomne, men i begrænsede mængder. Dragør er først og fremmest til for beboerne.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Sidste års udgave af Fortet Live lokkede mange til Dragør Fort. Arkivfoto: TorbenStender.

»Forever young«

80’erfest for de evigt unge til Fortet Live lørdag den 1. juni Læs mere

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

Kirsten Zwick og Trille Bregenborgs fernisering lørdag den 18. maj. Foto: TorbenStender.

Kunst på havnen

Mor og datter udstiller i havnegalleriet Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk