Vi har modtaget:

Lidt af det hele

Kære Morten Dreyer

Det er godt, du er proaktiv og beder borgerne om at komme med forslag til midlertidig brug af værftsgrunden. Men det kræver, at du definerer »midlertidigt«, da dette er et vidt begreb i Dragør. Vi husker alle den midlertidige lukning af svømmehallen. Det tog otte år.

Det ville også være rart, hvis vi borgere fik indblik i, hvad man vil på den lange bane. Flere politiske partier har luftet idéen om et borgerhus med bl.a. biograf – og det lyder jo spændende. Men ærlig talt har jeg svært ved at se, hvor pengene til finansieringen af en sådan bygning, som formentlig løber op i over 10 mio. kr., og som efterfølgende skal serviceres og vedligeholdes for 1–2 mio. kr. om året, skulle komme fra.

Kommunen har netop afsluttet deres nye budget, og her blev der sparet på en række områder, som alt andet lige forringer servicen for borgerne.

At flytte biografen synes jeg grundlæggende er synd. Biografen ligger, hvor den bør ligge. Den er en del af vores dna, så jeg synes hellere, man skulle forsøge at finde en løsning i de nuværende bygninger. For øvrigt klarer biografen sig kun økonomisk ved at have en støtteforening og at modtage kommunalt tilskud. Så en højere husleje vil nok blive svært at finansiere. 

Jeg synes, biografen og dens ildsjæle gør det rigtig godt, men jeg mener ikke, vi har brug for hverken en større eller nyere biograf – medmindre at en sådan kan være selvfinansierende.

Oprydning af værftsgrunden

For et par uger siden belyste Thoms Krebs i Dragør Nyt (Læs Thomas Krebs debatindlæg »Fra »Salbe« til skibsværft«) de mange udgifter i forbindelse med reetableringen af værftsgrunden, og han har fuldstændig ret. Det bliver formentlig dyrt at få renset denne grund op og reetableret området. 

Thomas Krebs omtaler denne udgift, som om det er kommunen, der skal betale. Det, håber jeg så sandelig ikke, er korrekt. 

Når man lejer noget – uanset om det er en grund, en lejlighed eller en bil – er reglerne klare. Man skal aflevere det lejede i samme stand, som man modtog det. Det, håber jeg også, gælder i dette tilfælde. Så, Morten, vil du ikke være rar enten at be- eller afkræfte dette. Der er tale om en virksomhed – i dette tilfælde Dragør Baadeværft – som har lejet grunden, og det ville være urimeligt, hvis det var borgerne, der skulle betale denne udgift.

Med hensyn til miljøstationen, som ligger i forlængelse af værftet, er det grundlæggende en katastrofe, at den ligger der. Her afleverer vi benzin, olie, petroleum osv., og hvis der en dag skulle opstå brand i det, vil mange værdier gå tabt med fredede huse osv. Så den bør naturligvis flyttes i samme omgang.

For øvrigt skal der lyde en stor tak til vores havnefoged, Lars, som selv har skaffet midler til renovering af lodstårnet.

En midlertidig anvendelse af området kunne for eksempel være, at man her etablerede en plads, hvor blandt andre de mennesker, der har påtaget sig at renovere vores gamle lodsbåde, kunne stå. Museet har fiskekutteren Elisabeth, og også den kunne tages op og renoveres her. Altså skabe et lille område med både og ildsjæle, som renoverer gamle fartøjer. Der kunne også blive plads til et lille grønt område, hvor folk kunne slå sig ned og følge dette arbejde.

Byggesager

Morten, du skriver også, at i den seneste tid har godkendelser af byggesager været forsinkede. Det kan man roligt sige. Sådan har det været de sidste tre år. Rent faktisk lige siden at to kvalificerede og loyale medarbejdere gik på pension, så dette burde ikke komme bag på kommunen. 

Hvis man allerede den gang havde fået erstattet disse, havde man ikke stået i den situation, man står i i dag.

Ja, det kan være svært at skaffe nye medarbejdere inden for dette felt, men hvis man er villig til at betale en god løn og kan tilbyde gode arbejdsforhold, kan det godt lade sig gøre. Da kommunen jo tager sig rigeligt betalt for at godkende byggeansøgninger, burde det ikke være noget problem at aflønne tilstrækkeligt. 

Jeg ved godt, at antallet af byggesager er steget voldsomt, men det er kun fint – det skaber indtægter til kommunen, skaber arbejdspladser osv., og hvis arbejdspresset er midlertidigt, så udlicitér nogle af opgaverne.

Men alt andet lige synes jeg, det er godt, at I nu tager fat på problemet. Det var ærlig talt også på tide.

Du omtaler også ulovligt byggeri. Her kunne årsagen måske være, at borgerne ikke har lyst til at vente et år på at få en byggetilladelse for at bygge et havehus. 

Jeg ved også, at kommunen har en række byggesager, de ikke kan få afsluttet, og som er voldsomt tidskrævende. Disse sager kategoriserer kommunen også som ulovligt byggeri. Hvis kommunen udsteder en byggetilladelse, og borgeren efterlever denne, så er der tale om lovligt byggeri. At kommunen så efterfølgende omgør sin tilladelse må siges at være selvforskyldt.

Disse sager er naturligvis tidskrævende og tager medarbejderens fokus fra de primære opgaver.

UNESCO

Jeg synes nu, at vi har fået så megen viden og information om, hvad det betyder for os at sige ja eller nej til en UNESCO-certificering.

Stor ros til Axel Bendtsen og hans team. Jeg synes, de har belyst både fordele og ulemper ganske fair, og vi har også fået indsigt fra andre borgere med andre holdninger og meninger. Så jeg synes, vi nu har et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at kunne træffe en afgørelse. 

Det virker forkert at fortsætte det store stykke arbejde, før vi har en afklaring, og her må det jo være politikerne, der træder i karakter og beslutter sig. 

Jeg fornemmer, at det vil blive et nej fra de fleste borgere – hvilket jeg personligt er helt enig i.

Dragør har aldrig haft problemer med at tiltrække turister. Dem, som virkelig er interesseret i vores by og kultur, skal nok finde os. Turismen vil automatisk vokse overalt, så alt andet lige får vi mere turisme også i Dragør, så vi behøver ikke at blive UNESCO-certificeret for at opnå dette mål. 

En UNESCO-certificering vil efter min mening tiltrække det, jeg kalder »trofæturister« – turister, som har travlt med at rejse kloden rundt for at se verdens vidundere, for derefter at komme hjem og prale over, at de har været alle steder. Disse turister kommer typisk fra krydstogtskibe og med fly, og her ligger Dragør lige for med vores tætte placering til København. Disse turister kan vi efter min mening godt undvære, da de dybest set ikke interesserer sig for vores kulturarv. Vi har jo alle oplevet dem, når de nærmest løber gennem byen og efter 20 min. ender i bussen igen med kurs mod nye trofæer.

I gamle dage var det Dr. Dich, der sørgede for, at lokalplanen blev overholdt i den gamle by, og alle os, der boede i den gamle by, blev sat på plads, når vi var lidt for kreative ved farvevalg og andre ting. 

Efter ham er der kommet andre ildsjæle og Dragørborgere, der holder styr på dette, og det synes jeg, de gør super godt.

Det er jo altid en afvejning af at bevare – men også skabe en by, hvor folk kan holde ud at bo, og dette er lykkedes til UG. Så jeg mener ikke, vi har brug for UNESCO til at være oversmagsdommer over, hvad der er rigtigt og forkert. Det har vi vist, at vi kan klare udmærket selv.

Naturligvis føler vi os alle stolte over, at vores by kan få en sådan anerkendelse – men prisen for en sådan betales af de mennesker, der bor i den gamle by og omkring havnen, og det synes jeg ærlig talt ikke, vi andre kan være bekendt at byde dem.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Skæbnefortælling fra Amager

Dines Bogø fortæller om sin bog »Fra Østpreussen til Amager« Læs mere

Hip-hop-feber rammer Dragør

Ungdommen i og omkring Dragør kan forvente en ekstraordinær musikalsk oplevelse, når ICEKIID og Benny Jamz indtager Dragør Fort...

I et af de store drivhuse fremviser Hans Raagaard petunier i flor. Fotos: Rasmus Mark Pedersen.

Gartner i tre generationer

Hans Raagaard er en af de få gartnere tilbage på Amager. I dette portræt af hans virksomhed viser han,...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk