Vi har modtaget:

Nu kommer toilettet på Nordre Væl

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) godkendte den 5. maj 2020 et forslag til plan for omlægning af Nordre Væl – inklusiv udseende og placering af en toiletbygning på pladsen. Den godkendte plan kan ses på de to tegninger.

Når »coronasituationen« og vinteren giver muligheder for det, vil Vej- og Gartneraf-delingen påbegynde omlægningerne på pladsen, prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgaver. Men allerede på nuværende tidspunkt er der behov for frigivelse af anlægsbeløbet, så toiletbygningen kan blive ordret, produceret og klargjort til levering. Det sker på udvalgsmødet i BEPU tirsdag den 9. februar, hvor pengene frigives til brug.

Projektet har været ønsket gennem mindst 20 år. Og igen og igen har ønsket om et toilet på Nordre Væl været taget op i forbindelse med budgetlægningerne, og hvert år har planerne lidt strådøden. Som ret ny formand for BEPU er det derfor glædeligt, at dagen nu endelig er klar til vedtagelse med bestilling af toilettet – og pengene er på plads.

Som nævnt, så vil der ved opsættelsen ske mindre fysiske ændringer på pladsen. Bl.a. kommer der mere ordnede forhold omkring cykelparkering ved busstoppestedet og en bedre adgang til torvets nordvestlige hjørne fra Stationsvej. Bænke vil blive genopsat, og »skibet« vil blive forårsklargjort.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Principskitse for omlægningerne samt toiletbygningen.
Principskitse for omlægningerne samt toiletbygningen.
Principskitse for omlægningerne samt toiletbygningen.
Principskitse for omlægningerne samt toiletbygningen.

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: God sommer fra Venstre i Dragør

Helle Barth, Henrik Løwenheim Kjærsvold-­Niclasen og Erik ­Skovgaard Nielsen fra Venstre i Dragør sender en politisk sommerhilsen til avisens...

Vi har modtaget: Havnetoilet som lakmusprøve

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg manglende service på de offentligetoiletter på havnen. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk