Vi har modtaget:

Ønsker Unesco-ansøgningen stoppet

For et par måneder siden behandlede kommunalbestyrelsen sagen om godkendelse af UNESCO-projektet i Dragør. 

På daværende tidspunkt foreslog Konservative, at man i kommunalbestyrelsen skulle tage den grundlæggende politiske drøftelse, om vi reelt ville fremme UNESCO fremadrettet, før der blev arbejdet videre. 

Det syntes vi dels, at vi skyldte de ildsjæle, der har arbejdet med Unesco-projektet, og dels mener vi ikke, at der skal bruges penge på en ansøgningsproces, hvis vi reelt ikke vil føre den ud i livet.

Det fik vi desværre ikke flertal for, men i stedet for besluttede resten af kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle komme med et forslag til en inddragelse af borgerne.

Borgerinddragelse

På kommunalbestyrelsens møde den 4. februar 2021 skulle der tages stilling til, om man skal sende Unesco-projektet i borgerhøring samt anvende 100.000 kr. til blandt andet denne proces.

Borgerinddragelse i form af høringer er generelt godt, men en UNESCO-godkendelse af Dragør vil have vidtgående konsekvenser for de kommende generationer. Derfor kan en borgerhøring være til nytte, hvis man reelt er i tvivl om, hvorvidt det, man sender i høring, er en god idé.

Nej til godkendelse

Konservative er afklaret – og ønsker ikke en UNESCO-godkendelse!

På baggrund af de seneste måneders drøftelser om UNESCO og ikke mindst de redegørelser, vi har fået af kommunens forvaltning om konsekvenserne for Dragør, er vi afklaret om den videre proces. Konservative ønsker ikke at fremme ansøgningen om en UNESCO-godkendelse og stiller derfor på kommunalbestyrelsesmødet et forslag om at stoppe den videre proces.

Vi ønsker ikke et fortsat arbejde med UNESCO-projektet på baggrund af, at vi ikke mener, at en godkendelse bibringer Dragør en positiv udvikling:

  1. Der vil ske en markant øgning i antallet af turister, som vi vurderer ikke kan rummes i vores by 
  2. Vi vil opleve en øget trafikal udfordring, som vi ikke kan håndtere, og vi mener, at det vil stille nogle økonomiske og planlægningsmæssige udfordringer, som vi ikke kan håndtere, og som vil komme til at forringe servicen andre steder i Dragør 
  3. Samtidig har vi en god og velfungerende bevarende lokalplan for Dragør gamle by, der sikrer, at vi også fremadrettet kan passe på vores kulturarv. 

Så samlet set, når vi afvejer fordele og ulemper for borgerne i Dragør, mener vi, at en UNESCO-godkendelse ikke vil give en positiv udvikling for byen som helhed. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen
Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk