Vi har modtaget:

Parkering og turisme i Dragør

Gennem de seneste år har vi i Dragør oplevet en stigende turisme i den gamle by og områderne omkring havnen.

Især i år – nok også grundet coronasituationen – har der virkelig været mange besøgende (i bil), der har oplevet Dragør som et godt udflugtssted tæt på en storby. Denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte og tage til, når der igen vil komme udenlandske turister og krydstogtsskibe til København.

Samtidig arbejdes der kraftigt på at få Dragør på verdenskortet ved at få byen på UNESCOs liste over bevaringsværdig kultur. Sker denne fredning, vil byen ikke kunne rumme alle disse turister, uden der er taget de nødvendige foranstaltninger – herunder løsning af parkeringsproblemer m.v.

Vi, der bor i den gamle by og tæt på havnen, oplever dagligt denne trængsel og derved manglende parkeringsmulighed for de lokale. Derfor bør der tages hensyn til de fastboende, før man søsætter så stort et projekt, hvad turisme angår.

Dagligt må beboere, hvis de finder en p-plads på havnen, slæbe deres indkøb langt ind i midtbyen, fordi turister eller besøgende har taget p-pladserne tættest på byen. Det virker absurd, at besøgende til byen ligger og cirkler på den forholdsvis lille grusparkering (Stejleparkering) ved Strandlinien, finder en plads og derefter fortsætter til fods ned mod havnen og vandet. 

P-pladsen på havneområdet ligger lige så tæt på byens restauranter og indkøb. Der må være noget galt med skiltningen, når turister ikke finder vej til havneområdets parkering. 

Vi ser desværre flere og flere beboere – formentlig i frustration – køre ind i byen og parkere på gader og torve. Er det egentligt lovligt? Det er under alle omstændigheder ikke særligt pænt for byen.

Her og nu-løsning

En løsning kunne være at lave en p-zone omkring den gamle by, havnen og tilstødende villaveje. Således begrænses den massive p-mangel, og samtidig tilgodeses de herboende, som kunne få p-licens til for eksempel en del af Vestgrønningen, Rønne Allé, Stejleparkeringen, Strandlinien m.v., med hensyntagen til restauranter og butikker – tiltag, der virker i tilsvarende byer, der har de samme problemer.

Denne løsning har i 25 år virket i det gamle Kastrup i forbindelse med lufthavnen!

I p-zonen kunne der etableres individuel brugerbetalt p-begrænsning. Dette giver økonomi til etablering og vedligeholdelse.

Som daglig tilskuer må vi desværre konstatere, endda selv efter flere henvendelser til Dragør Kommune, at den store parkeringsplads med cirka 100–150 p-pladser på havnen ikke udnyttes optimalt. Skiltningen må ganske enkel være for mangelfuld, når de fleste søger p-pladser på Strandlinien eller Stejleparkeringen. Hvorfor står der ikke på de opsatte p-skilte (på Færgevej), hvor mange p-pladser, der er på havnen, og hvor kort gåafstand der er til byen derfra.

Samtidig kan det oplyses, at »bådparkeringen« ved lystbådehavnen, som kommunen skilter med som sommer-parkering, ligeledes bruges meget sjældent.

Fremtidig løsning

Hvis Dragør fastholder en løsning med stigende turisme og besøgtilstrømning, må der gøres noget radikalt, da byen ellers kan gå hen og miste sit lokalpræg.

En tidligere læser i Dragør Nyt har foreslået en privat finansieret parkeringskælder på havnen. Dette vil indebære endnu mere trafik ned gennem byen til havnen. Her tænkes på miljø og støjgener, især for beboere på Rønne Allé, Drogdensvej, Strandlinien og Kongevejen. Så vidt det vides, var beboerne på de to førstnævnte veje ganske tilfredse med at slippe for trafikken fra de tidligere færger.

En fremtidig løsning for trængslen i Dragør kunne være at finde et større parkeringsareal vest for byen, med et »afsætningssted« på for -eksempel Stationsvej, før en endelig parkering. Dette kunne også medvirke til at sprede gæsterne til byen, så de handlende ved Vestgrønningen også tilgodeses, i stedet for at alle klumper sig sammen ved at besøge byen fra havnen.

En p-afgift på denne satellit--parkering kunne samtidig danne grundlag for etablering og fremtidigt vedligehold og ikke som nu, hvor alt betales af Dragør Kommune, der i forvejen godt kunne trænge til lidt indtægt den anden vej.

Dette indlæg er blot for at gøre opmærksom på et stigende problem, så vi i fællesskab til gavn for både beboere og byens gæster kan finde den bedste løsning til bevaring af det unikke miljø, der er indbegrebet af Dragør i dag.

Med venlig hilsen
Tonny Jensen
Strandlinien 22

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Ikonisk stejleplads nedlægges

Tommy og Mette Jensen har indsendt et debatindlæg om etablering af en parkeringsplads på Stejlepladsen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk