Vi har modtaget:

Respekt for borgerhøring!

Kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 22.april var ventet med stor spænding, idet det på dette møde skulle afgøres, om man fra politisk hold skulle arbejde videre med ansøgning om optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste. 

Forud for mødet var emnet flittigt blevet diskuteret i Dragør Nyt og på de sociale medier. Og et flertal har nu sparket sagen til hjørne.

Vigtigst af alt, der har været gennemført en borgerhøring, der med overvejende majoritet har sagt nej tak til, at Dragør bliver optaget på listen. 

Især borgerne i den gamle by har entydigt tilkendegivet deres frygt for, hvad en eventuel optagelse på listen og yderligere markedsføring af vores by ville afstedkomme af øget turisme, trafik og folkevandring i den gamle by, med helt ændrede livsvilkår der, hvor mennesker har deres bolig og privatliv. 

Der har også været indlæg, der har talt for en optagelse på listen. 

Jeg skal ikke her gentage argumenter for og imod. Jeg har sådan set respekt for, at mennesker kan have forskellige holdninger til en sådan sag, hvor man kun kan prøve at gætte, hvad en optagelse på listen ville få af betydning for Drag-ørs fremtid. 

Men selv om en borgerhøring ikke er en afstemning, så er det pinedød nødvendigt, at man fra politisk hold respekterer en så klar tilkendegivelse fra borgernes side. Alt andet vil være ødelæggende for fremtidig borgerinddragelse og fremtidige borgerhøringer – og dermed demokratiet.

Man kan også diskutere, om der har været gjort nok for at informere om den aktuelle borgerhøring. Men sammenlignet med andre høringer har mange givet deres mening til kende. Men der er også mange mennesker, der nu henvender sig til gruppen »Nej tak til UNESCO« for at skrive under på dette nej tak. 

Folk er taknemmelige – nærmest rørte og takker for initiativet og deres mulighed for at blive hørt. 

En gang var jeg også forsigtigt positiv over for Dragørs optagelse på verdensarvslisten. Men det er jeg ikke mere. 

Udviklingen i byen har talt sit tydelige sprog. Jeg siger klart, men venligt nej tak! Først og fremmest fordi man som politisk engageret må have den dybeste respekt for borgernes ønsker og den demokratiske proces. 

Vi skal stadig være venlige og imødekommende over for dem, som vælger at aflægge vores by et besøg. Og vi skal ikke have grænsekontrol på Englandsvej. Men en gåtur på strandengene efter dåben af Amarminoen eller en cykeltur på havnen taler deres tydelige sprog. Vi skal ikke lokke yderligere turister til. Alle p-pladser var besat i søndags, og mere til – biler var også ulovligt parkeret. Der var meget lange køer foran iskiosker for så slet ikke at tale om en uanstændig lang kø foran dametoilettet, der er i en miserabel stand. 

Med venlig hilsen
Rikke Marianne Karlsson

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk