Lodstårnet på Drag­ør Havn er i øjeblikket under renovering. Arkivfoto: TorbenStender.
Lodstårnet på Drag­ør Havn er i øjeblikket under renovering. Arkivfoto: TorbenStender.

Vi har modtaget:

Skal lodstårnet overdrages museet?

Mulighed for overdragelse af lodstårnet, Dragørs vartegn, behandles på næste møde i Økonomiudvalget

Lodstårnet blev privat rejst af dragørlodserne omkring 1913. Det skete som en konsekvens af, at det daværende Krigsministeriet byggede Dragør Fort. Tidligere kunne lodserne fra udsigtsplatformen på lodsbygningen se, om de forbisejlende skibe havde hejst lodsflaget og ønskede lodsassistance. Denne mulighed ville fortet skjule.

Da radiotelefonien blev udbredt i 1930’erne, mistede lodstårnet sin praktiske betydning – men bestemt ikke sin ikoniske status som et Dragør-kendetegn. 

I slutningen af 1950’erne skulle byrådet drøfte en nedrivning af tårnet på grund dårlig vedligeholdelse. Det fik, i bedste dragørstil, en håndfuld aktive borgere til at danne en ad hoc-gruppe for at skaffe pengene til en renovering, med allehånde tiltag som lotterier, fodboldkampe imellem Nord- og Sydstranden m.m. 

Borgergruppen overdrog kommunen de nødvendige midler i 1960, hvor Dragør renoverede tårnet og garanterede for det i 50 år. Denne garantiperiode er nu udløbet.

Det har vist sig, at tårnet igen trængte til et større indsats, som nu er igang efter en meget stor og generøs donation fra Mærskfonden, efter initiativ fra havnefoged Lars Olsen. Stor tak til både Mærsk og havnefoged.

Hvis lodstårnet overdrages til Museum Amager, så vil det kunne indgå i oplevelserne for gæsterne. Der er rigtig mange, som ytrer ønsker om at kunne tage turen til toppen med den fantastiske udsigt over byen og sundet.

Ved overdragelsen skal der laves et dokument om vedligehold og øvrige vilkår.

Dansk Folkeparti er rede til en overdragelse, så vi får inddraget tårnet som en del af oplevelserne i Dragør.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Museum Amager kan se frem til et større statstilskud. Arkivfoto: TorbenStender.

Stille jubel på Museum Amager

En ny statslig reform flytter om på tilskuddene til landets museer. En af vinderne er Museum Amager, der lover...

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk