Vi har modtaget:

Stop – stop – stop!

Kære byrødder

Få nu fokus på de reelle problemer for borgerne og erhvervslivet i Dragør. Det gør ondt helt ind til benet, når vi kan konstatere, at »stokrose mafiaen« er lykkes med at genere de mange hårdtarbejdende restauratører i byen, som en »pay back« og hævn for ikke at få UNESCO-status til byen. Hvor stopper det? 

Jeg er dybt rystet over, at samtlige partier – med undtagelse af Sydamagerlisten ved Flemming Blønd – og politikere har brugt tid på at lade sig overtale til noget så latterligt som at fjerne skrift på restauranternes og caféernes parasoller. Stop – stop – stop ... Har vi ikke langt flere og mere seriøse problemer at slås med i kommunen? 

Jeg har tidligere skrevet i Dragør Nyt om min stærke bekymring for borgerne i Drag-ør og deres eksponering for stoffet PFAS. 

Jeg har skrevet til borgmesteren, kommunalbestyrelsen i Dragør, professor og førende ekspert inden for området Philippe Grandjean, Sundhedsstyrelsen og til sundhedsministeren for at høre, om det var muligt at undersøge de helbredsmæssige konsekvenser af, at vi har drukket af forgiftet drikkevand, frem til at drikkevandsforsyningen blev lukket.

Alle, jeg har henvendt mig til, har svaret mig venligt, at det vil være muligt at undersøge, om forekomsten af bestemte sygdomme er højere i Dragør Kommune, end andre steder. Men der er endnu ingen, hverken politikere eller myndigheder, der har fundet det påkrævet at lave sådan en befolkningsundersøgelse. 

Samtidig er jeg blevet oplyst om, at det er muligt at se, om den enkelte person har en øget forekomst af PFAS ved en blodprøve. Men disse blodprøver for at undersøge, om forekomsten af PFOS-stoffer i en person kan være helbredsskadelig, er meget dyre og foretages alene som en del af forskningsprojekter hos miljømedicinere.

Hvorfor er PFAS-forgiftning særligt graverende for borgerne i Dragør? PFOS-indholdige stoffer har været brugt til brandslukning og øvelser, indtil stoffet blev forbudt pga. stoffets skadelighed. I særdeleshed i lufthavnen har man på øvelsespladser op ad Dragørs vandboringer og vandforsyning benyttet brandslukningsmidler med PFOS-stoffer, som er sivet ned til grundvandet og drikkevandsforsyningen samt ud i Øresund. Og da vores hidtidige vandforsyninger indeholdt forgiftninger langt over grænseværdierne, er de blevet lukket og flyttet.

På landsplan ønsker Konservative og SF, at man skal overveje muligheden for screening af gravide kvinder for PFAS, da stoffet kan skade via amning. 

Jeg mener, at vi i Dragør bør forlange en undersøgelse af alle borgere, for at se om der er flere sygdomstilfælde, end gennemsnittet. Samtidig mener jeg, at alle borgere, der ønsker det, skal have mulighed for at få taget en blodprøve for PFAS. Jeg vil gerne være den første til at lægge arm til. Det kan nemlig have stor betydning helbredsmæssigt, hvis vi har store mængder af PFAS i os, og der et tidsperspektiv i at opdage specielle sygdomme og komme hurtigt i behandling.

Er vi til grin – når der skrives om, at vores politikere ønsker, at Dragørs parasoller skal være uden skrift og reklamer? Tja, jeg har i hvert tilfælde svært ved at finde mening i politikernes beslutning. Og det virker rent ud sagt komisk, at der bruges så meget gaffatape på at opfylde politikernes krav. Jeg vil støtte enhver civil ulydighed og gerne se på parasollerne med reklamer. Og kære politikere – vær venlig nu at bruge jeres tid og borgernes skattepenge på de sager, der betyder noget – alt andet er pinligt. 

Med venlig hilsen
Anne Grønlund

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk