Vi har modtaget:

Styrk det lokale erhvervsliv

Nye Borgerlige ønsker at styrke nuværende og kommende, små virksomheder samt detailhandlen – og vil arbejde på at tiltrække nye erhverv, som kunne ønske at etablere sig i Dragør

Det er vigtigt, at de lokale håndværkere bliver gjort opmærksomme på kommende kommunale opgaver, som skal udføres – ikke hermed være sagt, at de lokale håndværkere automatisk skal have alle opgaverne, men de lokale virksomheder skal vide, at opgaven er der – eller er på vej. Det private erhvervsliv er Dragørs motor. Der skal sættes alle sejl til for at få forbedret vilkårene for virksomhederne – det giver bedre velfærd for alle i Dragør.

Der skal ses på miljø, når kommunen indhenter tilbud eller laver udbud på kommunale opgaver. I forbindelse med kommunale opgaver skal tilbud fra tilbudsgiver indeholde miljøbelastning fra transport til og fra Dragør, og dette skal veje højt.

Det er vigtigt, at der er et tæt samarbejde med erhvervslivet og frivillige i Dragør. Nye Borgerlige vil arbejde for at styrke erhvervslivet i Dragør ved at tiltrække events med mere. For ved at tiltrække events til Dragør vil der med stor sandsynlighed også komme opgaver og handel til de erhvervsdrivende i byen.

Som udgangspunkt er det erhvervslivet i Dragør, som selv skal stå for netværk/klyngedannelse, men Dragør Kommune skal have en repræsentant, som har mulighed for sammen med erhvervslivet i Dragør at deltage på diverse møder, messer og lignende, hvis det er et ønske.

Nye Borgerlige vil give byens butikker lov til at beholde de beføjelser til udeservering og salg, der er givet under coronakrisen, og Nye Borgerlige mener, at gebyrer på udeservering ved brug af fortove og pladser er skadelige for detailhandlen.

Der skal ses på muligheden for, at der kan stilles »økoskabe« op i Dragør, eventuelt ved at starte med en prøveperiode. Hvis det kunne give øget omsætning for de lokale producenter, vil det være en rigtig god idé med økoskabe. Såfremt det skal være leverandører udefra, skal det kun være varer, som ikke produceres i Dragør.

Lokalplaner skal være så fleksible som muligt vedrørende detailhandel i Dragør – altså ingen regler for antallet af spisesteder og frisører m.m.

Dragør har brug for at styrke vores nuværende virksomheder samt detailhandel. Nye Borgerlige vil arbejde på at tiltrække nye erhverv, som kunne ønske at etablere sig i Dragør. Et tiltag vil være at sænke dækningsafgiften for erhverv med 0,5% pr. år de næste fire år.

Med venlig hilsen
Karsten Brædder
Spidskandidat
Nye Borgerlige Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Det »mørklagte« Dragør

Kirsten Lindberg har indsendt et debatindlæg om åbningen af Normal-butikken i de forhenværende Irma-lokaler på Neels Torv.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk