Vi har modtaget:

Tænk som Egon Olsen

Dragør Kommunalbestyrelse kunne lære meget af Egon Olsen. Han har en plan, han ved, hvad han vil opnå, han ved, hvad han skal bruge for at opnå sit mål, og han har en tidsplan, der er timet og tilrettelagt.

Jeg opfordrer naturligvis ikke kommunalbestyrelsen til ulovligheder, men jeg opfordrer dem til i langt højere grad at bruge tid på planlægning og målsætninger, som på lang og kort sigt kan øge indtægterne til kommunen. 

Som jeg ser det, bruger man alt for megen tid på omfordeling af de midler, vi allerede har, i stedet for at fokusere på nye indtægter.

Dragør Havns fremtid

Havnen er et godt eksempel for at øge indtægterne.

Her har vi et kæmpe potentiale, hvis vi øger havnepladserne til udlejning samt skaber mulighed for at kunne tiltrække sejlerturisme og større sejlerevents. Det kunne være gamle fuldriggere, klassiske 12-metere, kapsejladser m.v. 

Mange af de andre havne løber med disse events, fordi de opsøger disse muligheder. 

Kommunen har i flere år forsøgt at udleje de fire store grunde på havnen, som man har allokeret til erhverv – primært relateret til det maritime miljø. 

Når det ikke er lykkes at udleje disse, er det efter min mening fordi, potentielle lejere ikke kan få et klart svar og en plan for, hvorledes havnen vil udvikle sig på kort og lang sigt samt en tidsplan. Ingen tør igangsætte dyre byggerier, når man hopper fra løsning til løsning uden at have en overordnet plan, man kan stole på.

TænkeTanken har godt nok lavet en plan for mange år siden, og den dannede da også ramme for lokalplanen, men man fraviger hele tiden denne plan. Det nye værftsbyggeri er et godt eksempel. Det er bestemt ikke, som TænkeTanken havde foreslået. 

Nu er man så i gang med at ændre molerne, og her kommer endnu en hovsa-løsning, som efter min mening igen går i en anden retning og på ingen måde løser hovedproblemet. 

Fundamentet for havneombygningen er ændringen af molerne, så vi opnår en indsejling og umiddelbart skaber flest muligt bådpladser. 

Når man skal bygge et hus, så starter man med fundamentet – ikke med taget. Sådan er det også med havnebyggeri. 

Man vil nu starte med at lave Østmolen, og det er for mig uforståeligt. 

Østmolen skal på længere sigt forlænges for at skabe en indsejling. Hvis Østmolen er utæt – som det påstås – skal den naturligvis tætnes. Men der er ingen dokumentation for, at den er utæt.

Som Ole Storgaard skriver, mener han ikke, dette er tilfældet. 

Hvad skal vi med en promenade? Det kan da umuligt være førsteprioritet. 

Man vil forhøje sandtangen og udvide denne med det sand, man graver op fra havnen, men på lang sigt skal sandtangen fjernes, så det er blot dobbeltarbejde. 

Og hvad får vi ud af det? En forhøjet og større parkeringsplads, som vi kommer til at leve med i rigtig mange år. 

Vi skal ikke skabe parkeringspladser – vi skal skabe havnepladser og dermed indtægter og noget, som understøtter de maritime tilbud.

Hvorfor ikke opkræve parkeringsafgifter på alle de biler og busser, der besøger os allerede nu. Kommunen kan blot overgive det til et parkeringsvagtselskab, og de får en kick-back på 25%. 

Jeg mener dog, at man skal allokere nogle pladser – for eksempel gruspladserne ved stejlepladserne – til borgerne i den gamle by. De kunne købe en billig parkeringslicens, der gælder i hele byen – fuldstændig som vi kender det fra indre by i København.

På den gamle værftsgrund er man også i gang med at opbygge luftkasteller om et kulturhus, to biografer osv. Alt sammen forslag som ingen har efterspurgt ud over biografforeningen. 

Hvorfor ikke blot – som TænkeTanken og andre har foreslået – udvide principperne for skurbyen? Giv mulighed for bygning af en række spidshuse a la røgeriet og lej dem ud til fiskere, sejlere og andre kreative. Det vil understøtte miljøet, det maritime, og give indtægter i stedet for udgifter.

Vi, i TænkeTanken føler os ofte misbrugt, når man hele tiden henviser til TænkeTankens helhedsplan – men ikke følger den.

Mere erhversbyggeri

Staten har nu frigivet muligheden for at omdanne en del af landbrugsjorden på A. P. Møllers Allé mod nord til erhvervsjord. Det er en enestående mulighed for at udvide erhvervsområdet på A. P. Møllers Allé. 

En udvidelse vil skabe flere lokale arbejdspladser samt indtægter i form af skatter osv. 

Da kommunen i sin tid udlagde det første stykke til erhverv, skulle der gå over 15 år, før det blev taget i anvendelse. Primært fordi kommunen ikke havde været proaktiv med henblik på at udleje det. 

I dag er det fuldt udbygget takket være initiativer fra private, og der er skabt flere hundrede arbejdspladser samt indtægter til kommunen. Så grib nu denne mulighed med henblik på nye indtægter.

Vi står over for et kommunalvalg, og det betyder ofte, at der bliver lovet alt imellem himmel og jord for, at de forskellige partier kan gøre sig til. 

Jeg tror, de fleste af os blot ønsker en sund økonomi, hvor man først og fremmest tager sig af vores kerneopgaver og derefter kigger ned i kassen, om der er råd til noget ekstra. 

Borgerne kan sagtens gennemskue alt det valgflæsk. Hvis vi vil bevare vores selvstændighed, kræver det åbenhed, planlægning og lederskab. 

Vi er rigtig mange borgere, som ønsker Dragør det godt, og der er rigtig mange, der kan bidrage. Så brug nu borgernes ekspertise i stedet for at bruge penge på konsulenter, rådgivere, og jeg ved ikke hvad. Men frem for alt; lad være med at igangsætte ting, som borgerne ikke efterspørger. Det skaber frustration og uvenskab. Se blot hvad der skete med UNESCO-forslaget, og det samme er nu ved at ske med havnen. 

Kommunen lovede os borgerindflydelse – et løfte, de har indfriet – stor respekt for det, men det forudsætter, at man så også lytter.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Vi har modtaget: Café Havslapnings udeservering

Morten Dreyer stiller i dette debatindlæg spørgsmål om tilladelser til Café Havslapning. Læs mere

Vi har modtaget: Det »mørklagte« Dragør

Kirsten Lindberg har indsendt et debatindlæg om åbningen af Normal-butikken i de forhenværende Irma-lokaler på Neels Torv.

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk