Vi har modtaget:

Hvad er tidsplanen for beslutning om fremtidig varme

Fremtidens varmekilde i Dragør fylder meget for os alle.

Tirsdag den 12. juli, da jeg holdt »åbent hus« på Badstuevælen, var der et gennemgående tema, mange havde spørgsmål til. Og det handlede om vores varmesituation: Hvad kommer der til at ske, og hvornår får vi noget mere at vide? Derfor følger her en genopfriskning af, hvad tidsplanen er.

Dragør skal, i lighed med alle andre kommuner i landet, inden årets udgang meddele alle borgere hvilken varmeforsyning, den enkelte borger kan forvente i fremtiden. Med andre ord, hvad er det for en løsning, Dragør Kommune vælger, når naturgassen udfases. Det er kort tidsfrist på en stor opgave, da mange forhold skal undersøges. Derfor har Dragør Kommune også købt ekstern ekspertbistand for at få lavet en vurdering af alle varmeløsninger. 

Ud over ekstern bistand til belysning af varmekilder og muligheder for Dragør havde jeg primo maj måned, sammen med Tårnbys borgmester, et møde med CTR (Centralkommunernes transmission selskab), der blandt andet er leverandør på fjernvarme. Her blev det aftalt, at de sideløbende laver vurderinger af, om fjernvarmen kan udrulles til Dragør.

Det forventes, at kommunalbestyrelsen i oktober/november måned træffer en endelig beslutning om, hvilken varmeform den enkelt hustand kan forvente i fremtiden. Det vil sige, at I alle inden udgangen af året vil have klar besked om hvilken varmeform, Dragør vælger for fremtiden, og en forventet tidsplan for gennemførelse.

Med venlig hilsen
– og ønsket om en fortsat
god sommer til alle
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Ny trafiksikkerhedsplan

Ole H. Hansen, der er medmennesker af Klima-, By- og Erhvervsudvalget for Socialdemokratiet har indsendt et debatindlæg om forbedringer...

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk