Vi har modtaget:

Turisme og coronaåret

Dragør Turistråds status for turismen i 2020

2020 har været et udfordrende år. I marts måned regnede vi med, at Dragør ville blive tømt for gæster. Men sådan gik det heldigvis ikke. Tværtimod. 

Jeg har lige været til et spændende møde imellem alle landets verdensarvssteder. Verdensarv er Dragør gamle by og havn endnu ikke, men med Dragør på tentativlisten er vi med, når Slots- og Kulturstyrelsen inviterer. 

Og Dragør adskiller sig fra alle andre verdensarvssteder. Mens for eksempel Kronborg og Jelling i høj grad er afhængige af en besøgende fra udlandet, så skiftede Dragør i 2020 blot de udenlandske turister ud med gæster fra hovedstadsområdet og det øvrige land. Dragør har aldrig haft flere turister end i 2020. 

Her er det ikke UNESCO-status, der tæller, men at Dragør er et attraktivt turiststed for danskere. Også for eksempel Bornholm og Møn har haft ekstraordinært mange besøgende i år. 

Dragørs korte afstand til København og den overordnede infrastruktur gør os til noget helt særligt. 

Besøgstallets betydning

Besøgstallet i Dragør Turistkontor har været superstort i 2020 – ca. 11.000. Det er rigtig mange for et kontor, der på grund af sin størrelse – og corona – kun kan betjene én gæst ad gangen. 

En stor gruppe frivillige turistværter gør en kæmpe indsats. 

Et skøn siger, at der har været cirka 80.000 gæster i Dragør i løbet af året. 

Det har også været en noget anderledes turisme, vi har oplevet. Mens turisterne tidligere i høj grad var selskabsturister – en del kom med bus fra krydstogtskibene i Københavns Nordhavn, så har denne turisme – masseturismen – været totalt fraværende i år. 

I stedet for har der været tale om endagsturister, der er kommet individuelt til Dragør – i enten bil eller sejlende.

I fremtiden skal også gæster fra udlandet være velkomne. Men det karakteristiske ved for eksempel krydstogtturisterne var, at de gik en kort – og altid den samme – tur rundt i den gamle bys gader og stræder og sjældent lagde flere penge i kommunen end til den kaffe, de i hast slubrede i sig på en af vores restauranter – før de skulle tilbage til deres skib. 

Byens gæster i år har været langt mere rundt både i byen og i kommunen i det hele taget – for eksempel på museerne og i Naturpark Amager. Og der er også lagt flere penge i byens restauranter, caféer og butikker. 

Mens man frygtede tilbagegang for vores erhvervsdrivende, så er det indtrykket – trods coronasituationen – at det er gået ok med indtjeningen. Det er dejligt, og det er super godt gået af vores erhvervsdrivende, at man så hurtigt har omstillet sig til den nye type gæster. 

Og det er dejligt, at beboerne i Dragør har støttet op omkring vores erhvervsdrivende og spist og handlet lokalt. 

Måske skal vi et øjeblik standse op og tænke over, hvordan vi selv opfører os, når vi rejser ud i verden. 

Vi rejser for at opleve andre smukke og interessante steder. Det bør vi vel også huske på, når folk fra udlandet besøger vores dejlige, autentiske skipperby fra sejlskibenes tid i 1700- og 1800-tallet. 

Gæsternes ture rundt i byen har heller ikke i år skabt problemer i forhold til den gamle bys beboere. Der har været afholdt mange guidede ture, og gæsterne må føle sig velkomne. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at danske turister er bedre mennesker, end udenlandske, men det fortæller nødvendigheden af, at byens gæster informeres om Dragør og forstår, hvordan man bør færdes i en tæt, historisk bebyggelse, hvor mennesker bor og lever. Der er i det forløbne år gjort meget ud af, at de guidede ture er af høj faglig kvalitet. Det er gode erfaringer, som vi kan anvende også, når vi igen modtager udenlandske turister.

Turismestrategi

Erfaringer fra 2020 viser, hvor vigtigt det er, at turismen er bæredygtig og sker på beboernes præmisser. Turismen bør gavne både kulturarven, virksomhederne og den lokal befolkning. 

Mange andre turiststeder har museal karakter, her er der jo ingen beboere. Men i dag kan vi se, at det er de steder, hvor miljøet er autentisk, og hvor der bor mennesker, der tiltrækker turister. Vi oplever det i lille målestok i Dragør, København oplever det, og ellers hører vi det fra helt særlige byer rundt omkring i verden. 

Dragør er hverken Venedig, Barcelona, Dubrovnik eller Brügge. Men vi kan lære, at det er nødvendigt at styre turismen, så den ikke medfører gener for beboerne. 

Dragør Kommune har igangsat arbejdet med at udvikle en turismestrategi. Dragør Turistråd sidder med i arbejdet og bidrog i februar måned med et udkast til en sådan strategi. Men det er også vigtigt, at Slots- og Kulturstyrelsen og UNESCO erkender, at der er behov for en national og international indsats på turismeområdet, så man får redskaber til at styre turismen lokalt. 

Det vigtigste budskab fra Dragør Turistråds turismestrategi var – og er, at en sådan strategi må udvikles i et tæt samspil imellem turisterhvervet og beboerne – turisme, det at bo i Dragør og turisterhvervet skal gå hånd i hånd. 

Der har været lidt kurrer på tråden her i sommer, hvor der har været nogen uenighed om rammerne for bylivet i kongevejs-området – hele kommunens center. Det er uholdbart med denne konflikt, der må løses ved dialog, så turismen bliver til gavn for hele Dragør. Jeg tror også, at det er det, Dragør Kommune vil med sin kommende turismestrategi.

Dragør Turistråd vil også gå den vej og vil på sin generalforsamling til foråret lægge op til, at sammensætningen af turistrådets bestyrelse fremover i højere grad end i dag kommer til at bestå af repræsentanter fra såvel turismeerhvervet, beboerne og vores attraktioner som museerne m.v., så rådet kan blive en så god dialogpart for Dragørs kommunalbestyrelse som muligt. 

Også for Dragør Turistråd har 2020 været speciel. Vore turistkontor, der drives af Museum Amager, har haft nok at gøre, og Museum Amager agter at flytte kontoret til Havnepakhuset allerede til sommer – det er en god udvikling. 

Dragør Kommunes turisthjemmeside har det også godt nok, men der har jo manglet aktiviteter. Dejlige traditioner, såsom Sildens Dag og Jul i Dragør, har jo ikke kunnet afholdes. 

Her til foråret får vi en ny – og opdateret turistfolder, så vi håber, at 2021 på mange måder bliver begyndelsen på en ny start. 

Dragør Turistråd har mange både erhvervsdrivende og beboere i Dragør som medlemmer – fra hele kommunen. Vi vil til vinter igangsætte en medlemskampagne, men du er meget velkommen til allerede nu at kontakte os, undertegnede.

På grund af corona kan det i øvrigt oplyses, at vi har undladt at opkræve kontingent fra vores medlemmer for 2020. Da vi skulle sende opkrævninger ud i marts, syntes vi ikke, at det lige var rette tidspunkt at bede borgerne gå til lommerne. 

Ja, 2020 har været et udfordrende år. 

Med venlig hilsen
Axel Bendtsen
Formand for Dragør Turistråd
hanne.axel@stofanet.dk

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: God sommer fra Venstre i Dragør

Helle Barth, Henrik Løwenheim Kjærsvold-­Niclasen og Erik ­Skovgaard Nielsen fra Venstre i Dragør sender en politisk sommerhilsen til avisens...

Vi har modtaget: Havnetoilet som lakmusprøve

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg manglende service på de offentligetoiletter på havnen. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk