Vi har modtaget:

Turismen i Dragør

Skibet på Nordre Væl bliver nu sat i stand

Gennem coronatiden har genetablering af vand i skulpturen på Nordre Væl været sat på pause. Det har der været tungtvejende grunde til.

Men nu er corona overstået. Hvis Dragør ønsker at fremstå som en turistattraktion, så bør »Skibet« på Nordre Væl være velpasset og med vandet løbende.

I dag ligner det mest en forhutlet provinsbys erindring om tidligere tiders storhed og idyl.

På sidste møde i byrådet rejste jeg derfor dette spørgsmål:

Er der et tidspunkt, hvor vandkunsten »Skibet«, placeret på Nordre Væl, vil få genstartet vandpumpen?

Den nuværende situation minder om et nedslidt bycenter et sted i provinsen i England. Forvaltningen er gennem tre år blevet gjort opmærksom på opgaven.

Vil det være muligt, at Dragør kan få vandet til at løbe, inden turistsæsonen går i gang for alvor?

Det er trods alt en flot kunstgave fra Glyptoteket og fra skibsreder Per Henriksen, Mercandia Rederiet, som Dragør misligholder.

På mødet gav borgmester Gøtterup et klart løfte efter hans afstemning med forvaltningen: Indenfor 14 dage vil det være i orden.

Skulpturen renset op, og vandet atter strømmende på valdemarsdag den 15. juni. Og det er grundlæggende, hvad der kendetegner en leder; sætter et mål og gennemfører til tiden. Det har borgmesteren lovet.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

 

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk