Vi har modtaget:

UNESCO og de oplagte spørgsmål

Lad mig først rose og anerkende det fantastiske arbejde, de involverede har lagt i projektet. Uden ildsjæle som dem ville vort samfund være fattigere – I er fantastiske.

Mange indlæg her i Dragør Nyt viser, at meningerne er meget delte – nogle bruger skræmmebilleder taget fra ikke sammenlignelige byer. Jeg vil i dette indlæg koncentrere mig om de to største bekymringer, som Dragør Nyts læsere påpeger, nemlig turisme og parkering.

Dragør har allerede mange turister, og frygten går på, om vi bliver statister i vores egen by. 

Jeg tror, at denne frygt vil kunne få et mere nuanceret indhold, hvis UNESCO-gruppen besøgte nogle af de mindre bysamfund, der har opnået UNESCO-status. Det kunne være et besøg i Christiansfeld for at få en god dialog med politikere, turistchefer, handlende og almindelige borgere, om hvordan man dér har oplevet turismen, og om hvilke værktøjer de har brugt til at styre turismen. Det vil være befriende at vide, hvilken strategi man har anvendt i sammenlignelige, små bysamfund. Det vil naturligvis være rigtig godt, hvis vi kunne få input fra flere små UNESCO-samfund – også gerne ikke-danske.

Parkering er allerede i dag et problem, og det er ofte sagt og senest på sociale medier, at bilerne skal vi have flyttet under jorden. 

Det er da en dejlig tanke, men det bliver næppe gratis, og derfor bliver det en ny skat til borgerne i den gamle by. 

Mange familier er nødt til at have to biler for at passe job og for at nå hjem fra arbejde og hente børn osv. Det er nævnt, at vi finder fonde, som vil hjælpe os med finansiering af et sådan underjordisk anlæg – men gratis bliver det ikke, og på et tidspunkt ser kommunen en nødvendighed i at sælge anlægget til for eksempel Q-Park, og så bliver afgiften 1.500–2.000 kroner per bil per måned eller små 50.000 ekstra beskattede kroner. Så vil vi se en udflytning, som ingen kan være interesseret i. 

Jeg har tidligere foreslået på beboerforeningens generalforsamling, at kommunen her og nu kan skaffe 50 nye p-pladser ved Vestgrønningen, og jeg vil her genfremsætte mit forslag. 

Luk de farlige udkørsler fra Strandgade, von Ostensgade, Chr. Mølstedsgade og Bymandsgade. Dermed fremkommer fire ekstra p-pladser for enden af hver gade og samtidig cirka 10 ekstra p-pladser på østsiden af Vestgrønningen nu, hvor der ingen udkørsel er. 

Gør parkeringsområdet ensrettet med indkørsel fra Kongevejen og udkørsel til Rønne Allé. 

Derudover nedlæg de to bunkere mellem Drogdensvej og Rønne Allé – fortsæt med nye p-pladser mellem de to veje og indkørsel fra Drogdensvej. 

Den i dag store p-plads på vestsiden af Vestgrønningen skal have opmærket p-båse (malet eller med visning i brostenene). Det giver yderligere tre til fire pladser ved optimal brug. Nemt og enkelt at skaffe 50 ekstra p-pladser til den Sydvestlige enden af byen.

Der er også på sociale medier forslag om at udstede p-licenser til beboerne i Dragør. Det kan være en mulighed, hvis kommunen mandede sig op og sikrede, at egne parkeringsregler bliver overholdt. Her vil Q-Park være et godt redskab.

Mit lavpraktiske forslag er, at UNESCO-gruppen viser, hvorledes turiststrømmen kan styres, og hvor mange ekstra vi kan kapere, samt fremsætter løsningsforslag til fremtidig parkering.

Med venlig hilsen
Finn Rasmussen
Blegerstræde 8

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Ikonisk stejleplads nedlægges

Tommy og Mette Jensen har indsendt et debatindlæg om etablering af en parkeringsplads på Stejlepladsen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk