Vi har modtaget:

UNESCO-tænkepause

Med et stort flertal har kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde færdiggørelsen af ansøgningen om optagelse af Dragørs gamle by på UNESCO’s verdenskulturarvsliste – en beslutning, vi i Venstre i Drag-ør bakker fuldt op om. 

Der er allerede gjort et stort og grundigt arbejde med projektet – også af en række lokale ildsjæle – og der ligger udførligt materiale om emnet tilgængeligt for alle på kommunens hjemmeside. 

Ikke desto mindre er der fortsat en række forhold, som fortjener yderligere overvejelse og belysning. Dette står også klart på baggrund af de mange høringssvar om emnet, hvor mange borgere – ikke mindst boende i den gamle by – har udtrykt store betænkeligheder. Derfor er det godt med en tænkepause, hvor der er tid til en grundig, yderligere dialog, så politikerne har et solidt grundlag for den endelige beslutning. 

I øvrigt er der fortsat lang vej til en endelig optagelse på listen.

Jeg tillader mig at gå ud fra, at såvel tilhængere som modstandere af en UNESCO-status alle er drevet af et ønske om at gøre det bedste for Dragør og vores dejlige kommune. Så lad os holde det for øje i den videre debat om emnet, så vi holder en god, saglig og respektfuld tone. For vi kan vel alle – uanset holdning i denne sag – være stolte af, at vi har et lokalt bymiljø i verdensklasse, som mange i øvrigt også har fremhævet i høringen. 

Jeg går også ud fra, at vi fortsat gerne ser turister i byen – for det vil vi gøre uanset udfaldet af denne beslutning. Så det handler jo mere om, på hvilke præmisser det skal foregå, og turismestrategien er fortsat en lokal beslutning.

Vi har nu et kommunalvalg til november, inden der skal træffes beslutning om, hvorvidt vi skal færdiggøre ansøgningen om optagelse på verdenskulturarvslisten. Så ud over tid til at se yderligere på de forhold, der er rejst om risikoen for (yderligere) masseturisme og heraf afledte trafik- og parkeringsudfordringer, giver det jo også anledning til en god debat om emnet i valgkampen – alt sammen noget, der kan medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget yderligere.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk