Vi har modtaget:

Usikker fremtid for kulturen

Politikernes inaktivitet risikerer at ødelægge Dragørs kulturliv

Skal Dragør fortsat have sin egen biograf? Skal vi fortsætte den næsten 100 år lange tradition med egen lokalrevy hvert år? Og skal byens børn og unge have et sted at mødes over musikken, spille koncerter og teaterstykker?

Forleden besluttede kommunalbestyrelsen at lægge projektet om et nyt kulturhus på havnen endeligt i graven. Med den beslutning siger de farvel til et visionært projekt, hvis overordnede mål var at skabe fællesskab og gode oplevelser for alle i Dragør. 

Problemet med kommunalbestyrelsens beslutning er, at man ikke har forholdt sig til, hvor byens kulturliv så skal flytte hen. Der er nemlig tre ubehagelige udfordringer ved status quo:

  1. Dragør Bio har til huse i en efterhånden nedslidt bygning, som ikke kan renoveres under de nuværende vilkår. Det er umuligt at få fondsstøtte til forbedringer af biografbygningen, da bygningens nye ejere kun udlejer på 1-årig basis. Derfor er kommunalbestyrelsen nødt til at forholde sig til, om man fortsat ønsker en biograf i byen, og hvor den så skal være?
  2. Dragør Revyen mangler lokaler. Hvert år er en kamp for at finde egnede spillelokaler med tilhørende opbevaring af rekvisitter.
    Og hvad så, fristes man måske til at sige? Men Dragør Revyen er en vigtig del af byens kulturliv – revyen har en lang tradition og er desuden der, hvor byen mødes for at styrke fællesskabet og det lokale engagement. Hvis borgerne og kommunalbestyrelsen ønsker at videreføre denne tradition, hvor skal det så foregå?
  3. Byens børn og unge har brug for et sted, hvor de kan mødes, spille koncerter og opsætte teaterstykker. Med et stadigt stigende antal børn og unge i kommunen vil behovet blot vokse over de næste år.

Samtidig har vi allerede mærket i Dragør, hvad det vil sige, når der mangler aktiviteter for de store børn og unge i byen; Hærværk og natlig larm har været konsekvensen. 

Selvfølgelig er et kulturhus ikke hele løsningen på problemet – men det er et skridt i den rigtige retning. Så hvad vil kommunalbestyrelsen gøre for at skabe gode rammer om børne- og ungdomskulturlivet i byen?

Manglende kommunal opbakning

Kommunalbestyrelsens argument for at nedlægge kulturhusprojektet er, at der ikke har været styr på finansieringen. Det er som sådan rigtigt. Arbejdsgruppen har flere gange bedt kommunalbestyrelsen om de nødvendige oplysninger for at få fondsstøtte. 

Fondene har ellers vist stor interesse for projektet. Men når kommunen ikke vil skrive under på, at de stiller værftsgrunden på havnen til rådighed, så bliver det ved den gode snak med fondene. 

End ikke et bud på husleje for grunden eller en afklaring af, hvor forurenet grunden er, og hvem, der skal betale for en eventuel oprensning, er det lykkedes at vriste ud af kommunen. Det er useriøst – i hvert fald i fondenes øjne. 

Kulturliv i fremtiden?

Kulturhusprojektet bliver ved drømmene. Og hvor er det ærgerligt for byens unge og for byens ældre, for dem, der vil kultur og samvær, for dem, der vil se revy, for dem, der vil i biografen, for dem, der vil livet på havnen, og for dem, der vil kunsten. 

Vi vil gerne takke det store flertal, der har støttet op om kulturhusprojektet – og samtidig spørge kommunalbestyrelsen: Skal Dragør have et kulturliv i fremtiden? Og i så fald, hvor og hvordan?

Med venlig hilsen
Mette Jansen, forkvinde
Kulturhusarbejdsgruppen

Sidste års udgave af Fortet Live lokkede mange til Dragør Fort. Arkivfoto: TorbenStender.

»Forever young«

80’erfest for de evigt unge til Fortet Live lørdag den 1. juni Læs mere

De yngste elever på Dragør Musik- og Kulturskole viser deres arbejde. Foto: Dragør Bibliotek.

Billedkunstelever udstiller på Dragør Bibliotek

Kreativitet er vigtigt for børn. Nu udstiller børn fra Dragør Musik- og Kulturskole værker fra sæsonens undervisning i billedkunst...

Dragør Sangforening har i dagens anledning digtet om på en Kaj Normann Andersen-vise. Foto: TorbenStender.

Penge til kultur og fritid

Dragør Borgerforening har uddelt støttemidler til flere lokale foreninger Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk