Vi har modtaget:

Venstre og UNESCO

Et stort forberedende arbejde fra en gruppe energiske ildsjæle om udpegning af Dragør til UNESCOs verdensarvsliste nærmer sig en afslutning og dermed også en endelig beslutning i kommunalbestyrelsen. 

Men hvad vil en beslutning om at sende ansøgningen af sted betyde fremover for Dragør som by og for turismen? 

Der har løbende været bragt mange synspunkter – både for og imod, at Dragør kommer på UNESCOs verdensarvsliste. 

Borgerinddragelse

En beslutning om UNESCO-udpegning er en af de helt store beslutninger, som vil få indflydelse på størrelsen af turismen og stille forventninger til infrastruktur såsom parkering, offentlige toiletter m.v. Venstre ønsker derfor at gå forrest med et ønske om borgerinddragelse, inden den endelige afgørelse træffes. 

Ved kommunalvalget i 2017 blev der nedsat et rådgivende demokratiudvalg om borgerinddragelse. Udvalgets anbefalinger om borgerinddragelse som en fast del af nye store beslutninger blev enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen. 

Derfor er det Venstres klare anbefaling, at der skal ske en reel borgerinddragelse som en del af den politiske beslutningsproces – før den endelige beslutning om UNESCO-ansøgningen skal indsendes eller ej.

Med venlig hilsen
Helle Barth
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre

Vi har modtaget: Åben dialog

Den Konservative byrådsgruppe i Dragør har i fælleskab indsendt et debatindlæg om lokalpolitik og dialog. Læs mere

Vi har modtaget: Vi skal styrke nærdemokratiet

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe fra liste T forslår, at borgerne skal kunne komme med foreslag til...

Vi har modtaget: Lidt ejendommeligt

Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti i Dragør skriver i dette debatindlæg om hans forsøg på at få aktindsigt i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk