Vi har modtaget:

Bro, bro, brille

– klokken ringer elleve

Det er på tide at foretage et realitetstjek af det meget omdiskuterede broprojekt. 

Liste T har i årene 2019, 2020, 2021 og 2022 uden succes forsøgt at placere en bade- og kajakbro på Dragørs fredede sydstrand, der er beliggende i Amager Vildreservat og Natura 2000-område. Farcen fortsætter i 2023.

Dragør Kommune har nu modtaget 32 skriftlige klager over projektet, og liste T’s repræsentant har dagen inden juleaften skyndt sig at fjerne to stålrør fra et broskelet, der har været gravet ned i Sydstrandens sand.

Før og nu

På direkte opfordring fra kommunens administration godkender Klima-, By- og Erhvervsudvalget sidste år – den 7. september – ansøgningen om at anlægge en privatfinansieret bade- og kajakbro på Sydstranden. 

Kommunen har modtaget klager over opførelse af en 30 m lang bro på stranden ved Vierdiget.
Kommunen har modtaget klager over opførelse af en 30 m lang bro på stranden ved Vierdiget.

Fagudvalget godkender samtidigt ansøgningen om, at broen flyttes cirka 50 meter i vestlig retning.

Den 21. september 2022 modtager Dragør Kommune en formel indsigelse mod kommunens tilladelse til at opføre en bade- og kajakbro i Natura 2000-området. Der er ikke taget hensyn til at sikre værdierne knyttet til Sydstrandens fredede kystlandskab – herunder fauna og flora. Dragør Kommune bliver bedt om at stoppe projektet.

Kystdirektoratet modtager ligeledes en indsigelse mod broprojektet den 28. september 2022. Det påpeges, at der ikke er konsekvensberegnet på belastningen af naturområdet fra hundredevis af lokale besøgende, Amarmino-vandrere, turister, hunde, trafik og bilparkering på den smalle Søndre Strandvej og dens stikvej ind til bebyggelsen på Vierdiget. Kystdirektoratet bedes stoppe projektet.

Den 9. november 2022 registrerer Dragør Kommune 32 rettidigt modtagne klager over bade- og kajakbroprojektet.

Onsdag den 11. januar, skal Klima-, By- og Erhvervsudvalgets syv medlemmer, med formand Helle Barth (V) i spidsen, sagsbehandle borgernes klager over projektet.

Politikerne er forpligtet til at genvurdere brosagen på baggrund af hver enkelt klage – ikke blot at foretage en hurtig og uengageret gennemlæsning af »hvidbogen«, der indeholder administrationens korte og simplificerede resume af klagerne.

På manipulerende vis forsøger administrationen at bilde fagudvalget ind, at »der i klageperioden ikke er modtaget væsentligt nyt, der kan føre til et andet resultat«. Kommunens administration anbefaler politikerne, at de 32 klager underkendes af udvalget.

Ja, du læste rigtigt. Den lovpligtige klageperiode er gennemført – men administrationens intention er, at samtlige borgerklager fuldstændig ublu fejes af bordet.

Man klør sig kraftigt i nakken.

Udfordring af naturen

Blot 750 meter fra broprojektet ved Vierdiget vil formanden for Venstre i Dragør, Erik Skov-gaard Nielsen, bygge en 1,5 meter høj og 39 meter lang bade- og kajakbro tæt på boligområdet Kålmarken ved »Hundelegepladsen«. Den privatfinansierede bro skulle efter planen være opført »senest i løbet af 2022«, men det er heldigvis ikke sket grundet finansieringsvanskeligheder.

Ud over bade- og kajakbroprojekterne ved Kålmarken og Vierdiget vil Helle Barth i første kvartal af 2023 forsøge at placere 12 motionsbaser på Sydstrandens fredede strand-enge.

»Sydstrandsprojektet« er siden 2018 udvalgsformandens sjette aktivitetsparkprojekt, som, hun mener, skal placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Vi husker vel alle Eiks og Helles tys tys-projekt »Copenhagen White Water Park«, der blev lukket ned af borgerne 6. marts 2019, efter at borgerne i et halvt år havde protesteret, demonstreret og ført bevis for, at der ikke skulle placeres en aktivitetspark med turbinedrevet kunstig flod 10–15 meter fra nærmeste naboer på tre forskellige grønne lokationer i Dragør. Vandparkprojektet er dags dato en død sild – og ingen andre kommuner vil have det støjende projekt og dets 25.000 årligt besøgende.

På Dragør Rådhus ser man desværre fredninger som et gevaldigt problem, da kommunen gerne vil affrede og bygge Sydstranden til med badebroer og motionsstationer, selvom mange borgere med rette mener, at det ødelægger vore grønne åndehuller og Dragørs særegenhed.

Når kommunen fjerner fredningsforbeholdene, så ophæves beskyttelsen af områderne i samme moment.

Teknisk fejlvurdering

Først skulle Vierdiget-broen være 12 meter lang, derefter skulle den være 30 meter lang – og hvad bliver det næste?

Nu skal broen rykkes 50 meter mod vest til et nyt område, hvor der skal pløjes en ny sti gennem den eksisterende vegetation på Sydstrandens fredede enge.

Det virker som om, at det ansøgte projekt blot er et strategisk brohoved, der skal bane vej for en forlængelse af broen, tilføjelse af en kajak-platform, etablering af nye gangstier osv.

Hvis badebroen bliver etableret, så vil Dragør Kommune og liste T dog hurtigt kunne konstatere, at for enden af broen vil vanddybden være cirka 30 centimeter ved højvande, hvilket ikke ligefrem er badeegnet.

Skal badebroen så forlænges til 60, 90 eller 120 meter for at nå ud på dybere vand? Og er det overhovedet retvisende at kalde projektet for en badebro?

Dragør Kommune har givet tilladelse til et projekt, som indeholder beskrivelsen af en badebro på 30 meter, der vel at mærke når ud på meget lavt vand, og dermed formelt ikke har funktion som en badebro – her er snarere tale om en »soppebro«.

Juridisk fejlvurdering

Dragør Kommunes byplanlægger har udelukkende foretaget nabohøring af to grundejerforeninger i et tætbefolket område af Dragør, hvilket er en demokratisk og juridisk fejlvurdering af format. Det drejer sig henholdsvis om Grundejerforeningen Strandkanten og Grundejerforeningen Vierdiget.

Grundejerforeningen Strandkanten har 7. marts 2022 sagt tydeligt »nej tak« til projektet i sit høringssvar til kommunen, hvilket Dragør Kommune pure har underkendt.

Kommunen fortsætter derfor ufortrødent med liste T’s broprojekt og den medfølgende affredning af Sydstranden, som folk med rette klager over.

Dragør Kommunes kommunaldirektør skriver 18. december 2021 til broansøgeren:

»Vi skal jo leve op til reglerne, selvom det i det store hele kan virke fjollet«.

Dette viser med al tydelighed, hvilken usund forvaltningskultur og forhold til gældende lovgivning kommunens ledelse reelt har.

Der er i tillæg diverse andre kommunale handlinger i denne sag, som forvaltningen og ledelsen ikke har udført i overensstemmelse med gældende lovgivning for offentlige myndigheder. Eksempelvis er Forvaltningslovens og Offentlighedslovens forskrifter vanen tro bevidst blevet brudt af Dragør Kommune, hvilket tilsidesætter borgernes retssikkerhed.

Annullering af tilladelse

Manglende lokalkendskab kombineret med teknisk og juridisk fejlvurdering er en rigtig dårlig cocktail, hvilket vi har oplevet mange gange før, når Dragør Kommunes administration, byplanlægger og politikere forsøger at placere sine uigennemtænkte og upopulære anlægsprojekter rundtomkring i byens naturområder.

Dragør Kommunes politikere bør annullere og trække sin tilladelse til bade- og kajakbroen tilbage, da bevillingen hviler på et misvisende og uoplyst grundlag.

Alarmklokken ringer, og det er ganske vist i ellevte time – men lad os nu sørge for, at en ueffen skrivebords-beslutning ikke får naturforringende konsekvenser for Sydstranden, som vi alle holder af.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

»Grøn Fredag« er afløser for Initiativprisen, som Dragør Gazellerne var de sidste der modtog. Arkivfoto.

Grøn Fredag

UngDragør sætter bæredygtighed og FN’s verdensmål på dagsordenen for børn og unge. Læs mere

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Nordlys over Danmark

En magisk aften i Kålmarken. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk