Vi har modtaget:

Endestation for Sydstrandsprojekt

Politikernes upopulære vision om at anbringe tolv motionsposter på Sydstrandens fredede enge gik i vasken i foråret 2023.

Tand for tunge

Projektet er aldrig blevet navngivet af Dragør Kommune, men den uønskede aktivitetspark kaldes i folkemunde for »Sydstrandsprojektet«. 

På trods af, at visionen finansieres af skatteborgerne, så har kommunen ført tys tys-projektet under radaren i årevis. 

Lokalpolitikerne nægter til stadighed at oplyse borgerne om, hvem den egentlige ophavsmand til Sydstrandsprojektet er. Der er vel at mærke blevet spurgt utallige gange, men de folkevalgte holder fortsat tand for tunge. 

Det er meget tankevækkende – ingen vil tage ansvaret for projektet.

Grundet kraftig borgermodstand besluttede kommunens økonomiudvalg modvilligt den 17. maj i år, at projektet skulle rykkes væk fra de fredede strandenge og formindskes betragteligt i omfang. Projektet havde nemlig akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne med lynets hast fjernede Sydstrandsprojektet fra dets oprindelige placering i og omkring Søvangsbakkerne.

Politikerne kastede dermed ansvaret tilbage til administrationen, for man ville egentlig bare gerne have, at projektet forsvandt, men helt så nemt skulle det ikke gå.

Efter otte måneders sagsbehandling ville kommunaldirektøren og administrationen stadigvæk ikke angive en ny placering af Sydstrandsprojektet, selvom borgerne blev ved med at spørge ind til, hvor kommunen så ville forsøge at opføre det omdiskuterede anlægsprojekt.

Der skal placeres flere motionsredskaber på havnen ved Dragør Bådelaug.
Der skal placeres flere motionsredskaber på havnen ved Dragør Bådelaug.

Forvaltningskarrusel

I foråret foretog politikerne derfor en fummelfingret kovending. De ville nu pludselig flytte projektet væk fra strand-engene og opstille »supplerende motionsredskaber« på Dragør Havn i stedet for.

Det var åbenbart mindre smerteligt, end at erkende, at man var fremkommet med et tankeløst projekt, der burde være stoppet for længst – men som bekendt betragtes det som et svaghedstegn at erkende egne »politiske fejl«. Så er det bedre at holde fast i den gode, gamle stædighed og fortsætte byggeplanerne.

Sagen er indtil videre blevet behandlet én gang i kommunalbestyrelsen, to gange i Økonomiudvalget og hele fire gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af tid og ressourcer.

Velkommen til forvaltningskarrusellen, der kører rundt og rundt i en uendelighed, med store omkostninger til følge.

Med Helle Barth (V) i spidsen vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget nu opstille fem supplerende motionsredskaber klos op ad Dragør Bådelaug på Færgevej 8 – lige ved siden af »Dragør Skatepark«, der er kommunens syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018.

Prisen for renovering af de eksisterende motionsredskaber samt levering og montering af de fem nye redskaber er 200.000 kr. Hertil kommer omkostningerne for administrationens og politikernes årelange sagsbehandling af Sydstrandsprojektet.

Med tanke på kommunens intensive sparerunder, så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter, som fortløbende sagsbehandles uden tidsregistrering og med vidt åben kommunekasse.

Pligtopgaver

De folkevalgte taler hele tiden om vækst og »udvikling«, men reelt set er lokalpolitikerne ved at »afvikle« kernevelfærden og kommunen som helhed. Vi har ikke råd til flere håbløse projekter.

Dragør Kommune har store udfordringer med vidtfavnende PFAS- og pesticidforurening, mikroplast- og kemikalieforurening fra kunstgræsfodboldanlægget på Kirkevej, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring samt manglende vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, diger, afvandingsgrøfter, institutioner, skoler, plejehjem, parkeringspladser, fortove, cykelstier, gangstier og veje.

Det viser sig, at Sydstrandsprojektet i lighed med dets mange uigennemtænkte og udskældte forgængere er og forbliver et komplet spild af tid og kommunale ressourcer. Ikke desto mindre kører forvaltningskarrusellen hovedkulds videre.

Rundt og rundt, uden omtanke for de mange afventende og ressourcekrævende pligtopgaver, som burde varetages med stor omhu af kommunalbestyrelsen, direktionen og administrationen på Dragør Rådhus.

Sydstrandsprojektet skal viderebehandles af Økonomiudvalget torsdag den 23. november og i kommunalbestyrelsen den 30. november.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk