Vi har modtaget:

Er Historisk Arkiv Dragør fortid?

Dragørs politikere har på et møde torsdag (den 8. juni – red.) besluttet at lukke Historisk Arkiv Dragør i knap et halvt år. Det er en trist beslutning, der betyder, at Dragørs borgere får stærkt begrænset mulighed for at benytte lokalarkivet. Og det betyder, at lokalarkivets ni frivillige er lukket ude – læs: i realiteten er fyret.

Efter vores opfattelse er den politiske beslutning truffet på et uoplyst grundlag. Den er truffet på baggrund af et partsindlæg fra lokalarkivets arkivar, uden at de frivillige har kunnet bidrage med synspunkter.

Det kan lyde mærkeligt, at man sådan kan blive fyret som frivillig. Men i Dragør kan man åbenbart som frivillig både blive udelukket fra at få indflydelse på fremtiden for sin »arbejdsplads« og ligefrem blive forment adgang til at arbejde videre med det omfattende registreringsarbejde, der er baggrunden for et velfungerende arkiv. Dette må være stik imod den såkaldte frivillighedspolitik, som Dragør Kommune ellers bryster sig med.

Vi er meget kede af, at Dragørs lokalt elskede og landskendte lokalarkiv på den måde bliver amputeret. Det er ganske vist sket under påskud af at få en tænkepause, hvor så arkivaren kan få frie tøjler – uden de frivilliges hjælp og input – til at rydde op og få etableret et nyt Historisk Arkiv Dragør. Det er ikke særligt demokratisk. Det ville aldrig være sket på andre arbejdspladser, men her er det jo bare frivillige borgere i Dragør, det går ud over – de har ingen rettigheder.

De frivillige på lokalarkivet har alle en bred faglig uddannelse fra et aktivt arbejdsliv samt stor lokalhistorisk viden. Flere af os har været aktive på lokalarkivet i en årrække. Mange af jer kender os, når I har besøgt lokalarkivet, hvor det er de frivillige, der har været arkivets ansigt udadtil. Trods det er der ingen planer om at inddrage de frivillige, hverken som arbejdskraft eller til dialog om arkivets fremtidige virke.

Efter den politiske beslutning skal arkivaren nu stå helt på egne ben og både reorganisere det kommunale og historiske arkiv. Ud over, at han skal bruge det knap halve år på at rydde op på lokalarkivet, så er det også ham, der alene skal have kontakten med borgerne.

Hvis vores politikere fortsat ønsker frivillige på Historisk Arkiv Dragør, vil vi meget gerne opfordre dem til at genoverveje beslutningen. Det er ikke for sent med en dialog. Vi er i hvert fald åbne omkring det. Men det kræver, at også både politikerne og arkivaren er tilsvarende åbne. Vi vil opfordre politikerne til at kræve, at overvejelser om det historiske arkivs fremtid sker i dialog med os frivillige, herunder at de frivillige ikke formenes adgang til arkivet. Ellers er vi bange for, at Historisk Arkiv Dragør er fortid.

Med venlig hilsen
Anne Vermehren, Emil Stautz, Flemming Nielsen, Hanne Bendtsen, Jesper Paulsen, Marianne Larson, Per Fuglsang, Vibeke Birkelund og Wiebke Zickert

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk