Vi har modtaget:

Forurenet værftsgrund udlejes

Torsdag den 15. februar sendte kommunen lejen af den gamle bådeværftsgrund i udbud, og eventuelle lejere kan dermed byde ind med, hvor meget de vil give i leje, og hvad de vil bruge lokalerne på havnen til.

Det offentlige udbud af grunden løber til og med lørdag den 13. juli.

Det gamle bådeværft blev opført i 1912. Foto: Kenneth Olsen.
Det gamle bådeværft blev opført i 1912. Foto: Kenneth Olsen.

Forurenet grund

Den 1.311 m² store værftsgrund med 764 m² bygninger er efter sigende kraftigt forurenet med kadmium, bly, opløsningsmidler samt olie- og benzinprodukter.

Kommunalbestyrelsen har i årevis undladt at tage stilling til, hvordan forureningen af grunden kan håndteres bedst muligt. 

Ifølge Dragør Kommune skal jordforureningen enten indkapsles eller oprenses – sidstnævnte er den dyreste, men også den mest ansvarsbevidste løsning.

Kommunens administration har dog stadigvæk ikke undersøgt, hvad det koster, at komme forureningen til livs. 

Det vides ikke, hvad den fortløbende passivitet og laisser faire-holdning i administrationen skyldes.

Kommunens ansvar

Ved kommunalbestyrelsens seneste sagsbehandling af udlejning af værftsgrunden torsdag den 25. januar ønskede det tværpolitiske parti liste T, at kommunen »selv tager ansvar for forureningen på ejendommen« – men det faldt ikke i god jord.

I udbudsmaterialet berøres forureningen af værftsgrunden da også kun overfladisk i en enkelt sætning: »Ejendommen udlejes uden ansvar for Dragør Kommune, herunder også uden forurenings- og oprensningsansvar.« (EDC Erhverv, Offentligt udbudsmateriale – ejendommen på Gammel Havn 12, den 25. januar 2024).

Eventuelle lejere gøres dermed hverken opmærksomme på den eksisterende forurening i udbudsmaterialet eller i udbudsannoncen – her forsøger kommunen blot at fralægge sig sit ansvar.

Mon ikke det er på sin plads, at kommunen i udbudsmaterialet såvel som i udbudsannoncen informerer potentielle lejere om forureningens nøjagtige karakter og omfang, inden lejerne overvejer at byde ind med, hvor meget de vil give i leje, og hvad de vil bruge lokalerne i det gamle værft til?

Forureninger i Dragør

Vi er alle vidner til kommunens usunde og ødelæggende passivitet i de verserende kommunale forureningssager.

Hele Dragørs drikkevandsindvinding er ødelagt af PFAS- og pesticidforurening, den gamle værftsgrund skal enten indkapsles eller oprenses, der er tonstung mikroplast- og kemikalieforurening på kunstgræs-fodboldanlægget på Kirkevej, det tidligere renseri og vaskeri i Nyby har medført forurening, på daglig basis foretages miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, osv.

Beklageligvis trådte Dragør Kommune aldrig ind i Køge Bugt Alliancen, på trods af en fin invitation, og efter årelang venten har borgerne stadig ikke fået svar på, hvordan Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør og Tårnby.

Det nytter ikke noget, at kommunen igen og igen forsøger at dysse forureningssagerne ned med underligt forvaltningsmæssigt spin – det bliver bare meget værre i længden. Borgerne i Dragør er ikke dumme.

Jorden er giftig

Mens politikerne, direktionen og administrationen på Dragør Rådhus forsøger at tie de negligerede forureningssager ihjel, så sørger rekordstore nedbørsmængder og stormfloder for, at de skadelige stoffer spreder sig endnu mere og skylles rundt i vores miljø og natur med jævne mellemrum.

Det er desværre meget tydeligt, at Dragør Kommune ikke ønsker at tale om de alvorlige forureningssager, og i særdeleshed heller ikke om kommunens manglende håndtering af sagerne.

Man behøver altså ikke have læst til biolog hjemme ved køkkenbordet – eller have gået på grøn stue i børnehaven for at forstå, at det er bydende nødvendigt at handle hurtigt og effektivt i de kommunale forureningssager.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk