Lufthavnen udleder overfladevand via »U8« til Nordstrandsbugten. Foto: Kenneth Olsen.
Lufthavnen udleder overfladevand via »U8« til Nordstrandsbugten. Foto: Kenneth Olsen.
Vi har modtaget:

Hvad sker der i PFAS-sagen?

Borgerne har stadig ikke fået svar på, hvordan Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør og Tårnby.

Hvor mange år skal vi vente på et svar – og hvad sker der egentlig i forureningssagen?

Handleplanen

Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober 2022 mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør Thomas Woldbye angående den vidtfavnende PFAS-forurening i Dragør.

I 2022 forlod lufthavnens miljøchef Inger Seeberg pludselig sin stilling efter femten års ansættelse, og i 2023 fulgte Thomas Woldbye trop og forlod posten som administrerende direktør efter tolv års ledelse af Københavns Lufthavne A/S.

Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Københavns Lufthavne A/S nedsatte i december 2022 en arbejdsgruppe, der efter eget udsagn skulle »belyse muligheder for yderligere afværgetiltag og en handleplan og prioritering«. Forureningssagen blev dermed atter trukket i langdrag.

Den træge forvaltningsproces fortsætter i en uendelighed – imens spreder PFAS-stofferne sig over lange afstande i vores natur og miljø.

Det er det, Dragør Kommunes borgmester, direktion og administration kalder »den dynamiske handleplan«.

Syltekrukken

Ganske som det blev forudset af flere vakse borgere, så var etableringen af den såkaldte »arbejdsgruppe« i 2022 blot endnu et tiltag for at dysse den tabu-belagte forureningssag ned.

I begyndelsen af oktober sidste år bekendtgjorde Dragør Kommunes administration følgende:

»Arbejdsgruppen vedrørende PFAS-forurening i og omkring Københavns Lufthavn (CPH), forventer i slutningen af året at have udarbejdet en rapport baseret på det kommissorium, som borgmestrene fra Tårnby og Dragør Kommune og CPH er blevet enige om (…) Arbejdsgruppen er undervejs med at udarbejde en rapport, der indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der indtil nu er gjort mod PFAS-forurening, en identifikation af risikoområder og handlingsplan for kommende indsatser.« (Dragør Kommune, den 4. oktober 2023).

Administrationen proklamerede ydermere: 

»Rapporten forventes at kunne forelægges til udvalget i slutningen af året.«

Således skulle Dragør Kommunes Klima-, By- og Erhvervsudvalg have rapporten forelagt til sagsbehandling inden udgangen af sidste år – men det blev ikke rigtig til noget.

Nu er vi i april måned 2024 – og forureningssagen plasker stadig hvileløst rundt i den kommunale syltekrukke.

Vandudledningen

Lufthavnens samlede udledning til Øresund er ifølge Danmarks Arealinformation 3.593.164 m3 vand årligt. Der udledes altså cirka 3,6 mia. liter vand i sundet om året. Vi taler om enorme vandmængder fra Nordens største lufthavn.

På Dragør Nordstrand har lufthavnens udløb »U8« munding ud til Nordstrandsbugten og en lang række bade- og bådebroer på kyststrækningen mellem lufthavnen og Dragør Havn. Der bades og fiskes hele året i bugten.

Lufthavnens egenkontrol konstaterede i 2022 indhold af PFAS-stoffer på 380 ng/l i vandet. Det er 2.923 gange for højt, set i forhold til grænseværdien i havvand på 0,13 ng/l. 

Der udledes 185.000 m3 vand årligt fra lufthavnsområdet via udløbet U8 til Øresund – det er i gennemsnit 500.000 liter vand i døgnet hele året rundt. 

Blot 400 meter længere oppe ad Kystvejen i Tårnby Kommune findes udløbet U7, hvorfra der udledes 250.000 m3 vand årligt, som stammer fra arealer i lufthavnen, hvor der ligeledes er påvist forekomst af PFAS-stoffer.

Hertil kommer de mange andre vandudløb fra lufthavnen, der ligger på stribe nord for Dragør ud til Øresund.

På Dragør Sydstrand har kanalen »Hovedgrøften« sit udløb i Søvangsbugten tæt på flere velbesøgte badebroer.

Undersøgelser viser, at vand, planter og jord i og omkring Hovedgrøften indeholder skadelige PFAS-stoffer, der ligger væsentligt over de tilladte grænseværdier for vandløb.

Der er stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, og som i 2021 blev konstateret kraftigt PFAS-forurenet. 

Dragør Kommune og Københavns Lufthavne A/S lader simpelthen den eksisterende jord-, sand-, plante- og vandforurening være. Det er meget foruroligende. 

Tænk hvis man gjorde det samme i Randers Kommune med forureningen fra Nordic Waste. Så ville toppolitikerne nok komme op af sofaen i en vis fart.

Regningen

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

I marts måned 2022 besluttede Dragørs kommunalbestyrelse enstemmigt at undersøge muligheden for at rejse erstatningskrav mod lufthavnen for den vidtfavnende miljøforurening. 

Med andre ord, så følges det økonomiske princip om at holde skadevolder ansvarlig for den skade, der er påført Dragør Kommune.

Drikkevandsindvindingen i Dragør er fuldstændig ødelagt, og vi importerer nu vand udefra. 

Borgerne betaler dagligt regningen, og vi skal ligeledes betale 75 mio. kr. for, at vandforsyningsselskabet HOFOR A/S anlægger en ny rørledning til Dragør. 

Det giver absolut ingen mening.

I december sidste år valgte et flertal i kommunalbestyrelsen i al stilhed at forhøje vandtaksterne og tørre regningen af på vandforbrugerne. Kun liste T og Sydamagerlisten stemte imod forhøjelsen af vandtaksterne, der i forvejen er blandt de allerhøjeste i landet.

Sidste år betalte skatteborgerne tillige 2 mio. kr. af egen lomme for lufthavnens forurening, da Dragør Kommune som sædvanlig skulle beskære vandplanter i Hovedgrøften. Grundet PFAS-forureningen i kanalen skal jorden nu håndteres og bortskaffes efter særlige regler. 

»Grødeskæringen« foretages to gange om året for at sikre kanalens vandføringsevne. Forureningen medfører altså en årlig ekstraregning på 4 mio. kr. – og dette er end ikke et forureningsbegrænsende tiltag, men blot ganske almindelig beskæring og fjernelse af planter.

Der skal ydermere beregnes anseelige udgifter til fremtidig oprensning af Hovedgrøften, markområder, fredede naturområder, private vandboringer, vandløb, mundinger ud til Øresund osv.

Københavns Lufthavne A/S betaler nul kr. og overlader dermed PFAS-regningen til naboerne. 

Det er på ingen parametre rimeligt, at dragørborgerne skal betale omkostningerne for lufthavnens forurenende virksomhed – vi lever ikke i »omvendtland«.

De forureningsbegrænsende tiltag, og den længe ventede genopretning efter miljøskaden, bør betales af lufthavnen selv uden yderligere ophold.

Ansvaret

Alt imens regningen tørres af på skatteborgerne, så spreder PFAS-stofferne sig uhindret i vores natur og miljø fra nord til syd.

Det er på høje tid, at vi stiller krav til Københavns Lufthavne A/S – en profitorienteret og storforurenende virksomhed, der bærer ansvaret for egenforureningen såvel som den forurening, der i en lind strøm bevæger sig om på den anden side af trådhegnet til os.

Københavns Lufthavne A/S, der omsatte for intet mindre end 4 mia. kr. sidste år, forholder sig dog stadig tavs.

Tale er sølv – men tavshed er åbenbart guld.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk