Vi har modtaget:

Hvem betaler for PFAS-forureningen?

Miljøundersøgelser og diverse juridiske overvejelser er foretaget, så nu skal der langt om længe forhandles om, hvem der betaler for oprensningen efter lufthavnens forurenende aktiviteter.

Forurenet natur

Skadelidte er Dragør Kommune og det kommunalt fællesejede vandforsyningsselskab HOFOR A/S. Alene i 2021 blev HOFOR nødsaget til at lukke fire drikkevandsboringer i Dragør, grundet PFAS-forurening fra lufthavnen.

Jord, drikkevandslommer, vandløb og havvand er forurenet med PFAS-stoffer, der via brandslukningsskum er sprøjtet over brandøvelses-pladserne i Københavns Lufthavn.

Forureningen fra brandøvelsespladserne har bredt sig i jorden og gennem blandt andet lufthavnens overflade-vandsystemer spredt sig yderligere. 

PFAS-stofferne kaldes og-så »evighedskemikalier«, da de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden og er giftige for dyr såvel som mennesker.

Efterlysning af handling

Mange borgere er bekymrede over følgevirkningerne af den vidtfavnende vandforurening i Dragør.

Der er løbet meget vand i stranden siden 2011, hvor der blev påvist PFAS-forurening ved Københavns Lufthavns brandøvelsespladser.

I 2021 blev der påvist PFAS i drænvandet fra lufthavnen. Drænvandet afledes til Hovedgrøften, der løber gennem Dragør Kommune med udløb i Øresund. Prøveresultater viser indhold af PFAS, der ligger væsentligt over grænseværdierne for PFAS i vandløb.

Siden borgmesteren i oktober måned fik mandat til at forhandle med lufthavnen, har borgerne efterspurgt en mødedato, som nu endelig er fastsat.

Hovedgrøften er PFAS-forurenet og har udløb i Øresund.
Hovedgrøften er PFAS-forurenet og har udløb i Øresund.

Dragør Kommunes borgmester, Kenneth Gøtterup, og Københavns Lufthavns direktør, Thomas Woldbye, skal forhandle om miljøet og folkesundheden inden jul.

Der er dog stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af det PFAS-forurenede vandløb Hovedgrøften, der har udløb i Søvangsbugten blot 150 meter fra en velbesøgt badebro.

Udbedring af miljøskade

Dragør Kommunes borgmester har den 27. oktober 2022 fået kommunalbestyrelsens mandat til at foretage forhandlinger med forureneren Københavns Lufthavne A/S.

Borgmesteren vil egenhændigt forsøge at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri.

Inden for miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Dragør Kommunes administration, direktion og kommunalbestyrelse har ligget på maven for lufthavnen i årtier. Det er på høje tid, at kommunen træder i karakter og kæmper for miljøet, naturen og folkesundheden i Dragør.

Forhandling inden juleaften

Det virker ikke ligefrem som om, at PFAS-forureningssagen har højeste prioritet – hverken i direktionen på Dragør Rådhus eller i Københavns Lufthavns direktion.

Over en måneds kalender-øvelse skulle der til, før der blev aftalt et møde mellem borgmester Kenneth Gøtterup og Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye.

Med venlige skub i ryggen fra borgerne er der endelig blevet fastsat en mødedato, borgmesteren udtaler: »Jeg kan oplyse, at der er planlagt et møde mellem Dragør Kommune og lufthavnens direktør den 19. december 2022« (Kenneth Gøtterup, Dragør Rådhus, 29. november 2022).

Borgmesterens forhandlingsevner og lufthavnens vilje/uvilje til at vedkende sig sit erstatningsansvar vil afgøre, om Dragør Kommune holdes skadefri eller ej.

Forhåbentlig bliver borgerne informeret om resultatet af forhandlingen inden årets udgang.

PFAS-forurening varer længe – koster mange penge.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk