Vi har modtaget:

Ingen ny lokalplan

Principiel stillingtagen til Dragør Bios fremtidige brug

På junimødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget blev sagen om Dragør Bios fremtid diskuteret. 

Biografen på Jan Timanns Plads 1 ophørte som bekendt med biografdrift i april. 

Ejeren af ejendommen har efterfølgende anmodet om at få ophævet den lokalplan, som ejendommen er omfattet af. Formålet er at kunne sælge bygningen til nye formål – f.eks. boliger og/eller erhverv. 

Men biograflokalet og ejendommen er i den eksisterende lokalplan udpeget til offentligt formål som biograf og lignende kulturelle aktiviteter, og det, synes vi, er virkelig vigtigt at værne om. 

Det er en del af lokal-planens principper, at ejendommen skal bruges til glæde for byens borgere, og lokalplanen betyder, at der ikke umiddelbart kan meddeles dispensation til anden anvendelse. 

Udvalget skulle derfor tage en principiel beslutning om, hvorvidt Dragør Kommune skal fastholde lokalplanens bestemmelser, eller om vi politisk vil tillade en anden anvendelse – hvilket vil kræve, at der udarbejdes en helt ny lokalplan. 

I udvalget var der fuld enighed – vi holder fast i den eksisterende lokalplans bestemmelser. Således også hos de Konservative.

Bygningen ligger i hjertet af byen, og vi ønsker, at bygningen fortsat skal anvendes til kulturelle aktiviteter, hvis det på nogen mulig måde kan lade sig gøre. Gerne i form af en biograf igen, men kulturelle aktiviteter favner som bekendt vidt, og den bold ligger ikke hos os som politikere. 

Vi er som udvalg planmyndighed og tager alene stilling til, om vi vil bibeholde lokalplanens overordnede intentioner – og det vil vi.  

På den baggrund vil vi nu følge den videre proces med interesse. For på den ene side kan man godt forstå, at man som indehaver af en ejendom kan have ønske om at gøre noget nyt med bygningen. Men på den anden side er der tale om en speciel ejendom i et ganske særligt område, hvilket netop er det, som lokalplanen højde for. 

Når det så er sagt, ved vi også, at det ikke er givet, at dette kan realiseres. Ejendommen er som nævnt privatejet, hvor der nu følger en stillingtagen til afslaget om at ændre i lokalplanen. 

Vi ved, at der er lokal interesse for ejendommen og biografen, men det er selvsagt ikke noget, vi som politikere skal blande os i. Vores rolle er den principielle stillingtagen til brugen af ejendommen. 

Det er også muligt, at sagen på et tidspunkt skal genbehandles, men som sagt er det et enigt udvalg, der som udgangspunkt ønsker at bevare stedet som et kulturelt samlingspunkt i tråd med lokalplanen. 

Med venlig hilsen
Mia Tang og Martin Wood Pedersen
Medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget samt kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk