Vi har modtaget:

Krudthus skal sælges

Dragør Kommune har gevaldige vanskeligheder med at vedligeholde de kommunale ejendomme og sælger derfor fortløbende ud af arvesølvet til spotpriser.

Nu er turen kommet til det fredede og bevaringsværdige »Krudthus 2« på Bachersmindevej, som via offentligt udbud skal sælges til højestbydende, uden skelen til bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi.

Desperat ejendomssalg

Her er de seneste års eksempler på kommunens udsalg:

  1. Store Magleby SFO, Hovedgaden 29, misligholdt – skimmelsvamp (solgt til privatperson)
  2. Jægervej SFO, Jægervej 30, misligholdt – skimmelsvamp (solgt til privatperson)
  3. Krudthus 2, Bachersmindevej 1, misligholdt (sælges)
  4. Høgevængets Integrerede Institution, Høgevænget 5–7, misligholdt (halvdelen udlejes p.t. til den privatejede institution Eventyrhaven i 2 år/sælges)
  5. Den gamle bådeværftsgrund, Gammel Havn 12, misligholdt – forurenet grund (udlejes/sælges).

Typisk forbliver de rummelige ejendomme altså ikke på kommunale hænder og kommer dermed ikke almenheden til gode. 

Nogle siger: »Det er noget gammelt lort, riv det ned eller sælg det«. Men det er som bekendt langtfra alle, der synes, det er en god idé at sælge ud af arvesølvet – især med tanke på Krudthus 2’s åbenlyse potentiale. 

I krudthuset kan der eksempelvis etableres et kulturhus med tilhørende biograf, hvilket flugter fint med lokal-planens forskrifter og hyggelige indendørs aktiviteter, hvor der er begrænset behov for dagslys.

Det fredede krudthus blev opført i 1782. Foto: Kenneth Olsen.
Det fredede krudthus blev opført i 1782. Foto: Kenneth Olsen.

Hovedløs aftale

I konstitueringsaftalen mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre har partierne besluttet at sælge Krudthus 2, beliggende på Bachersmindevej 1, for at afdrage på Dragør Kommunes gæld i forbindelse med udbetaling af feriepenge:

»Salg af Krudthuset – Krudthuset på Krudttårnsvej/Møllevej, der ikke er i anvendelse i dag, sættes til salg. Provenuet indregnes ikke i budgettet, da der ikke budgetteres med forventet salgsindtægt og vil først tilgå kassen, når det er solgt. Det anbefales, at midlerne allokeres til afdrag på gæld i forbindelse med kommunens feriepengeforpligtigelse.« (Dragør Kommune, Budgetforlig 2023–2026, den 11. september 2022).

Man kan så spørge sig selv, om det er relevant og hensigtsmæssigt at sælge et stykke kulturarv for dermed at kunne betale feriegodtgørelse til kommunens ansatte?

Det er ganske vist en svær disciplin at forvalte en kommune, men det er fortsat en gåde, hvordan ledelsen på Dragør Rådhus kontinuerligt formøbler det årlige budget på knap en milliard kroner, imens man bevidst misligholder kommunale ejendomme og efterfølgende foretager hovedløse frasalg af de solide bygninger.

Engagerede borgere har i årevis forgæves forsøgt at råbe lokalpolitikerne og administrationen op vedrørende misligholdelsen af Krudthus 2. Selv konstateringen af store huller i taget, hvor regnen væltede ind, kunne ikke få administrationen til at lette bagdelen. Det er det, borgmester Kenneth Gøtterup (C) kalder »god og imødekommende service til borgerne« og »god og professionel kultur« i det daglige arbejde.

Kommuneplan 2022

Den 27. oktober 2022 blev kommuneplanen presset igennem og vedtaget i blinde af kommunalbestyrelsen, eftersom man havde smølet med en vedtagelse af planen, der senest skulle have været foretaget inden udgangen af sidste valgperiode, nærmere bestemt den 31. december 2021. 

Ud over at størstedelen af borgernes høringssvar som sædvanlig var kastet i kaminen på Dragør Rådhus, så fremgik det tydeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke havde besværet sig med at sætte sig ind i kommuneplanens mange aspekter – sagsbehandlingen fremstod gnidret, famlende og useriøs.

I »Kommuneplan 2022«, der er gældende i tolv år, og som påvirker alle borgere i Drag-ør, er der helt andre toner omkring krudthusets særpræg og fortræffeligheder:

»Krudthus 2 har potentiale til at blive en turistdestination. Det skal tilstræbes at genskabe de oprindelige voldgrave og jordvolde, dels som en attraktion for det nærliggende boligområde og dels som en markant synliggørelse af en særegen kulturhistorisk arv. Der skal være mulighed for en ny tilkørsel og parkering vest for Krudthuset, således at tilgængeligheden til Krudthuset forbedres. Bygningen kan forberedes til sådanne fælles fritidsmæssige og kulturelle anvendelser, som ikke forudsætter bygningsmæssige ændringer i strid med bygningens fredningsstatus. Der er potentiale for at udvikle Krudthus 2 og det oprindelige landskab til fritidsmæssig og kulturel anvendelse primært henvendt til lokalområdet, men muligvis også til besøgende uden for Dragør Kommune. Krudthuset ligger på Bachersmindevej 1.« (Dragør Kommune, Kommuneplan 2022, side 96–97, den 27. oktober 2022).

Men nu vil politikerne pludselig gerne af med Krudthus 2 og bygge rækkehuse tæt på krudthuset i stedet for – man kan jo lynhurtigt ændre mening, hvis man er uforberedt og ikke aner, hvad man siger »ja« til i byrådssalen.

Lokalplanens formål

Torsdag den 22. februar godkendte Økonomiudvalget, at administrationen bemyndiges til at indgå en aftale med en ejendomsmægler og udarbejde udbudsmaterialet for Krudthus 2 sammen med mægleren.

Det bliver ualmindeligt interessant at se udfoldelsen af kommunens forslag om opførelsen af tre rækkehuse ved siden af krudthuset, ændring af vej- og tilkørselsforhold, etablering af parkeringspladser osv.

I henhold til Lokalplan 59 er Krudthus 2 udlagt til »fælles, almene formål«, herunder »fritids- og institutionsformål«. Der kan ikke dispenseres fra formålet i lokalplanen.

Udbuddet af Krudthus 2 lægger desværre op til et salg med fokus på et omfattende boligbyggeprojekt, hvori det fredede krudthus blot følger med i handlen som en fodlænke – altså umiddelbart ikke noget, der giver krudthuset de bedste forudsætninger for en lys fremtid. 

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Døren til Dragør

Dragørs Aktivitetshus har fået et nyt kunstværk med motiver fra byen Læs mere

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Lokalplanen i den gamle by

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti i Dragør, har indsendt et debatindlæg om Normals og den restiktive Lokalplan 3 for den...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk