Vi har modtaget:

Lad os nu bakke op

Siden Irma lukkede, har der været meget debat om udviklingen af gården på Kongevejen, hvor Irma lå. Hvad ville komme – og mange ønskede et supermarked. 

I de seneste uger, efter Normal åbnede, er debatten tiltaget, og der er i debatten – særligt på sociale medier – en fortælling om alle de muligheder, der har været, men som man mener, kommunen ikke har efterlevet. 

Derfor dette indlæg for at bringe fakta ind i debatten.

Coop ejede bygningen

Coop ejede ejendommen, da de valgte at lukke Irma. 

Uanset hvad man synes om beslutningen, skal man have for øje, at det er en privat virksomheds ret at bestemme, om de vil holde deres butik åben eller skifte den ud med noget andet. 

Coop valgte at leje ud til Normal, og de har efterfølgende solgt ejendommen. 

Dragør Kommune har ingen beslutningsret over private virksomheder i forhold til, om de skal sælge deres ejendom, eller hvem de lejer til.

Normal-butikken på Neels Torv slog dørene op torsdag den 18. januar. Arkivfoto: TorbenStender.
Normal-butikken på Neels Torv slog dørene op torsdag den 18. januar. Arkivfoto: TorbenStender.

Lokalplanbestemmelser

Hvis vi ser på de væsentlige forhold i lokalplanen, fremgår det, at ejendommen er omfattet af Lokalplan 3 for området Kongevejen. 

Kongevejen 18 A er udpeget som bevaringsværdig. Området må anvendes til butiks- og boligformål. 1. sal på bebyggelse kan også anvendes til liberale erhverv. Stueetagen kan anvendes til butikker, som er nødvendige for byens forsyning med forbrugsvarer. Efter særlig tilladelse kan der også indrettes mindre værksteder i tilknytning til butikken. 

Lokalplanen er en bevarende lokalplan, der stiller en række krav til bebyggelsens ydre fremtræden, friarealer, skiltning m.m. Dette er bl.a. relevant, hvis stueetagen skal overgå til boliganvendelse, da butiksfacaden dermed skal ændres til traditionel facade i overensstemmelse med lokalplanen. 

Lokalplanens formål er at sikre en udnyttelse af områdets eksisterende og kommende ejendomme til butiks- og erhvervsformål samtidig med, at dette gennemføres i harmoni med de omgivende bevaringsområder.

Økonomiudvalgets medlemmer bad i marts sidste år forvaltningen om at undersøge, om der var politisk mulighed for at regulere yderligere. Her blev vi oplyst om, at der ikke er grundlag for at regulere yderligere, og at begrebet dagligvarehandel, som kunne være en regulering, også omfatter butikker som Normal. 

Årsagen til, at der politisk var et ønske om denne vurdering, var en politisk drøftelse af, om der kunne udstedes et pålæg om, at der skal være et supermarked i bygningen. Det er ikke juridisk muligt. 

I de seneste dages debat om bygningen har der været påstande om, at forvaltningen er bedt om at mene noget bestemt. 

Andre mener, at vi bare kan kræve et supermarked. 

Det er helt uacceptabelt at påstå, at forvaltningen pålægges bestemte holdninger. Embeds-apparatet er uvildigt og politisk neutralt, og jeg synes, det er ærgerligt, at facebook-debattører bag skærmen kommer med sådanne påstande.

Forslag om at flytte rundt på butikkerne

Der har også været holdninger om, at butikkerne burde flytte rundt, så et af supermarkederne i Dragør Centret skulle flytte til Kongevejen. 

Kommunen kan naturligvis ikke diktere private ejere og virksomheder at lukke deres butik og flytte den et andet sted hen.

Markedskræfterne

Vores erhvervsudvikling og handelsliv ligger os på sinde, og vi skal passe på det. 

Indtil nu har vi – i modsætning til andre kommuner – ikke oplevet butiksdød, og vores butiksejere knokler for at have en levende by. 

Coop ejede bygningen og mente ikke, at et supermarked kunne fungere. Om andre kæder synes dette, er uvist, da Coop som retlig ejer ikke ønskede at leje til andre. 

Vi har de butikker, som investorer ønsker at etablere, og vi som forbrugere bakker op om. Så husk at støtte op om de butikker, der er. 

Alle byer ændrer sig – og Dragør så også anderledes ud, da jeg barn. Jeg har også tit en oplevelse af, at noget var bedre dengang. Men mine egne børn er vokset op med noget andet, og det er sådan, de husker Dragør. 

Oplevelser og forståelser ændrer sig fra generation til generation

Møde med ejerne og Normals ledelse

Coop har solgt ejendommen til en investorkreds. 

Jeg havde tidligere på ugen møde med repræsentanter fra investorkredsen og med Normals butikschef i Danmark. De har alle et ønske om et godt samarbejde med kommune, borgerne og det øvrige butiksliv i byen. 

Jeg fik på mødet oplyst, at medarbejderne i butikken oplever, at flere kunder giver udtryk for deres utilfredshed og Normals etablering i Dragør. De oplever, at de bliver chikaneret, fordi Normal er etableret. 

Jeg er ked af at høre, at dette sker i vores by. Lad os huske hinanden på at behandle butikspersonalet ordentligt. De passer deres job og har krav på, at der tales ordentlig til dem. Husk, at det kan være dit eget barn, naboens datter eller søn, der arbejder der. Lad os gøre det meget bedre, og lad os huske på, at med venlighed når vi længst.

Velkommen – og så må vi videre

Lad os være glade for, at der er investorer, der ser Dragør som en attraktiv investeringskommune. 

Lad os være glade for, at der er kommet liv i bygningen, og at handel i en butik skaber mere omsætning i andre butikker. 

Vores virkelighed er nu, at Normal har etableret sig – og selvom man havde ønsket sig noget andet, bliver det ikke ændret. Så lad os bakke op om butikslivet sammen. Og lad os sammen finde venligheden frem over for vores hårdtarbejdende butikspersonale. 

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester

Nye støjregler på Dragør Havn gælder i perioden fra 1. maj til 1 september. Foto: Thomas Mose.

Nye støjregler på plads

Dragør Havn får nye regler for støj – selvom erhvervsforeningen er kritisk. Læs mere

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

Dragør Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige erhvervspolitik. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk