Vi har modtaget:

Lokalarkivet lukkes

Dragør Kommune lukker Historisk Arkiv Dragør – også kendt som lokalarkivet – i fire til fem måneder for både borgere og de frivillige.

Og i de nye vedtægter for et arkivråd, som skal endeligt godkendes i kommunalbestyrelsen i juni 2023, nævnes Dragørs frivillige del af lokalarkivet slet ikke på trods af det store arbejde, som vores frivillige udfører. 

Det ulønnede, frivillige arbejde med bl.a. borgerbetjening, materialeindsamling, registrering, sortering, arkivering og historieskrivning m.v. er den oprindelige, selvstændige og bærende del af Historisk Arkiv Dragør.

Der må da være et eller andet, som vi politikere, forvaltningen og Museum Amager fuldstændig har misforstået.

Jeg stemte for de foreslåede vedtægter for arkivet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde torsdag den 8. juni 2023. Men efter at de øvrige i udvalget senere på aftenen godkendte den midlertidige udelukkelse af de frivillige fra lokalarkivet, nærlæste jeg igen vedtægterne. De vedtægter stemmer jeg nu imod på kommunalbestyrelsesmødet – og det skal i øvrigt bemærkes, at vedtægterne ikke engang har været i høring.

Som formål står f.eks.: Arkivrådets formål er at være rådgiver for og fungere som ideforum for arkivaren og Museum Amager samt indgå i drøftelser af og prioriteringen af arkivets virksomhed.

De frivilliges indsats 

Jeg var udvalgsformand, dengang vi indgik aftalen om at overdrage det daglige ansvar for lokalarkivet til Museum Amager. Og ærlig talt var jeg noget bekymret. Det var jeg, fordi der helt naturligt er et fagligt krav til registrering og håndtering af museumsgenstande, som er helt anderledes krævende end til opbevaring af lokalarkivets omfattende dokument- og fotomateriale m.v. af udelukkende lokal relevans.

Lokalarkivet er startet og har gennem mange årtier været drevet af frivillige med historisk slægtsmæssig interesse for henholdsvis Dragør og Store Magleby. Det indsamlede materiale er netop ikke bare lagt ind under museet. 

En ung Lisbeth Dam Larsen i Amagerdragt.
En ung Lisbeth Dam Larsen i Amagerdragt.

Forskellen illustreres måske bedre ved at bruge amagerdragten som eksempel. 

Her har Museum Amager fine eksemplarer af gamle dragter af repræsentativ karakter og udstillingsmæssig værdi. 

Mens de langt mere end 50 nedarvede drager, som bruges ved særligt festlige lejligheder og jubilæer, fortsat holdes i privat eje – disse kan også inddrages i et eventuelt videnskabeligt forskningsprojekt, men det er ikke hovedformålet. 

Mange af os med disse fine arvestykker går højt op i, hvem der har brugt dragterne, og fra hvilken gren af familien de kommer.

Et levende museum 

Når Museum Amager glæder sig over at have et levende museum, så er det netop fordi, en del borgere i Dragør Kommune stadig føler den slægtsmæssige tilknytning til genstandene, til stedet og til vores historie.

Vores frivillige på lokalarkivet og vi, der afleverer dokumenter til lokalarkivet, ønsker tilsvarende at gemme langt mere, end der er behov for set i en museumssammenhæng. Derfor skal de enkelte dokumenter og fotos ikke nødvendigvis registreres så omhyggeligt og tidskrævende, som museumsdokumenter og museumsgenstande skal. Og derfor ønsker vi gemt langt mere, da vi brugere ikke er professionelle historikere eller forskere, men bare nysgerrige ift. netop vores familiehistorier. 

Derfor må der for os meget gerne ligge kopier af de dokumenter, som slægtninge tidligere har hentet hjem fra f.eks. Rigsarkivet, museet eller andre steder. Ja, det kræver plads, måske i flere kælderrum, men det kræver ikke flere lønnede arbejdstimer.

Materialer må gerne fortsat ligge delvist usorteret i en flyttekasse, dog med lidt tilhørende beskrivelse udarbejdet af de frivillige, indtil nogen har tid, lyst og interesse for at studere indholdet nærmere og eventuelt registrere noget af indholdet mere systematisk. Det betyder selvfølgelig, at vi skal finde plads til materialet, hvor det kan opbevares uden at blive ødelagt, og hvor der relativt nemt vil være adgang til det.

Kort og godt er der forskel på det kommunale arkiv, som er lovpligtigt, og på vores lokalarkiv, som ikke er lovpligtigt, og som både er opbygget og gennem mange år drevet udelukkende af frivillige.

Værdsættelse af frivillige

Som kommunalpolitiker finder jeg, at udelukkelsen er en meget uhensigtsmæssig måde at behandle de frivilliges store og værdifulde indsats og deres hjælp til interesserede borgere på. Som jeg ser baggrunden for forvaltningens forslag om midlertidig udelukkelse af de frivillige og af borgerne fra Historisk Arkiv Dragør, er der følgende udfordringer:

  • Der er oparbejdet en pukkel ift. registrering af de lovpligtige, kommunale arkivsager.
  • Der er nogen uenighed mellem museet, lokalarkivaren og de frivillige ift. omfanget af og behovet for at tage imod materiale til lokalarkivet og ift. krav om registrering og opbevaring af lokalarkivmaterialet – det skal selvfølgelig afklares, eventuelt politisk.
  • Der er samarbejdsvanskeligheder, som både bunder i personlighedsforskelle og forskellig opfattelse af håndtering af lokalarkivets arkivalier – begge dele skal afklares og afhjælpes.
  • Og endelig skal vi have afklaret omfanget og opbevaringen af de indleverede og indsamlede lokalarkivmaterialer.

Jeg har derfor foreslået: 

  • At mens diverse afklaringer pågår, og lokalarkivrådet etableres, placeres vores ansatte arkivar 100% på Amagermuseet og får løbende fragtet de kommunale arkivsager hertil for håndtering og afvikling af pukkel. 
  • Og de frivillige fortsætter deres ikke-lovpligtige ulønnede lokalarkivarbejde på det gamle rådhus med at betjene borgere, modtage og registrere indkommet materiale osv.

Med venlig hilsen
Lisbeth Dam Larsen
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk