Vi har modtaget:

Lokalarkivet og dets frivillige

Som man kan læse i Dragør Nyt, har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget stemt for en midlertidig 4–5 måneders lukning af lokalarkivet for borgerne og de frivillige, mens arkivaren rydder op.

På denne uges kommunalbestyrelsesmøde kommer de nye vedtægter for et lokalarkivråd til endelig afstemning. 

De frivilliges rolle

Selvom jeg stemte for vedtægterne på udvalgsmødet, stemmer jeg nu som sagt nej.

Det gør jeg, fordi man i vedtægterne fuldstændig har overset de frivilliges store og væsentlige rolle i lokalarkivets arbejde. 

I dagsordenen hedder det »Vedtægter for Lokalarkivrådet«, men i dokumentet hedder det »Vedtægter for Arkivråd ved Historisk Arkiv Dragør«. Selv navnet Dragør Lokalarkiv er forsvundet.

Arkivets frivillige har fået tildelt to ud af udvalgets ni medlemmer – hvoraf de tre dog ikke har stemmeret (kommunalbestyrelsens repræsentant, arkivaren og museumslederen), men formålet lyder bare: 

»Arkivrådets formål er at være rådgiver for og fungere som ideforum for arkivaren og Museum Amager samt indgå i drøftelser af og prioriteringen af arkivets virksomhed.«

Vores levende historie

Her savner jeg, at vi politikere og vores ansatte både i Drag-ør Kommune og på Amagermuseet forholder sig til den levende historie, som vi har. 

En levende historie, som lokalarkivets frivillige er en aktiv del af, og som får mange borgere til at komme til dem og spørge efter oplysninger om alt fra slægtshistorie og historien om deres hus til konkrete emner om f.eks. lods-faget, sejlskibene, kommunens forretningsliv gennem tiden osv.

Det er Dragørs og Store Maglebys levende historie, der betyder, at vores frivillige ildsjæle ulønnet hvert år leverer tre årsværk med at betjene borgerne, indsamle materiale, interviewe vores ældre, registrere og indscanne materiale, så det er digitalt tilgængeligt for os alle – plus skrive artikler og bidrage til bogudgivelser m.v.

Lad os finde en løsning

Så hvorfor kan vi politikere ikke finde en løsning på lokalarkivets udfordringer, hvor vi får inddraget vores frivillige både i den oprydning, som åbenbart er nødvendig, samt i tilrettelæggelsen af lokalarkivets videre arbejde. 

Som jeg har forstået de frivillige, er deres eneste ønsker at få lov at fortsætte deres arbejde, samt at de gerne vil behandles ordentligt – de vil gerne inddrages og anerkendes for deres indsats.

Derfor har jeg fremsat et medlemsforslag til mødet i kommunalbestyrelsen den 22. juni, som lyder:

  1.  At der til godkendelse fremlægges en alternativ løsning på nedbringelsen af puklen på de kommunale arkivsager. En løsning, som ikke nødvendiggør en midlertidig lukning af Dragør Lokalarkiv, og som tillader lokalarkivets frivillige at fortsætte deres igangværende arbejde.
  2. At der findes en løsning, som sikrer fysisk og arbejdsmæssig adskillelse mellem det kommunale arkiv og lokalarkivets arkivalier.
  3. At muligheden undersøges for at inddrage en udpeget repræsentant for de frivillige i lokalarkivets styregruppe, der i dag består af museumsleder, arkivar og forvaltningsdirektør.
  4. At der udarbejdes et oplæg til rammerne for lokalarkivets arbejde – herunder museets, lokalarkivarens og de frivilliges roller og kompetencer.
  5. At de fysiske muligheder for let tilgængelig opbevaring af lokalarkivets materiale afklares.«

Med venlig hilsen
Lisbeth Dam Larsen
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk