Vi har modtaget:

Manglende renovation

En række villaveje i Dragør Midt er for tiden gravet op. Det er godt, fordi de gamle vandrør udskiftes. 

Arbejdet har for en del af Peter Petersens Allé efterhånden varet godt et par måneder. Det giver mange gener først og fremmest for beboerne. Den værste gene er den manglende renovation knyttet til mad- og restaffald, hvorom jeg ved, at flere beboere på den strækning, hvor jeg bor, har henvendt sig til Drag-ør Kommune og beklaget forholdet. 

Der er med kommunen løbende aftalt midlertidige løsninger, og kendetegnede for dem er, at de ikke er blevet overholdt fra kommunens side. Hertil skal så lægges den mangelfulde kommunikation. 

Renovationsopgaven varetages af Amager Ressourcecenter (ARC), som Dragør Kommune er medejer af.

Da Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, er medlem af bestyrelsen for ARC, har jeg følgende spørgsmål til borgmesteren:

Vil beboere modtage kompensation for den manglende renovation? 

Er der mulighed for at fravælge al anden form for renovation end af mad- og rest-affald med en reduktion i renovationsafgiften? En del benytter i stedet for den renoverede containerplads med det meget imødekommende personale. 

Hvorfor er renovationsordningen så dyr i Dragør? Den generelle ordning koster 3.811 kr. i 2022. Renovationsordningen koster i Vallensbæk Kommune 4.150 kr. med ugentlige afhentninger af mad- og restaffald. Dette sker normalt hver 14. dag i Dragør.

Dragør er nettoleverandør af forbrændingsegnet affald til ARC. Affaldet anvendes til produktion af varme og el til andre kommuner. Hvordan honoreres Dragør Kommune?

Med venlig hilsen
Bjarne Dyreborg-Carlsen
Peter Petersens Allé 36

 

Dragør Kommune har besluttet at gå videre med udrulningen af fjernvarme trods manglende støtte fra staten. Arkivfoto.

Ny tidsplan for fjernvarmen

Dragør Fjernvarme har fremlagt en ny tidsplan for etableringen af transmissionsledning og energicentral. Læs mere

Rotten er et nyttigt dyr

Hvis den vel at mærke bliver i kloakken Læs mere

Tunnelen under Hartkornsvej ved Harevænget, der har været under renovering siden oktober, er et af de steder, hvor afvandingen er blevet forbedret. Arkivfoto: Thomas Mose.

Kloakkerne får en indre strømpe

Dragør Kommune er klar til at gennemføre en omfattende opdatering af kloaksystemet i flere dele af kommunen

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk