Vi har modtaget:

Sydstrandsprojektets sidste spjæt

I disse dage ser vi de sidste krampetrækninger af politikernes storstilede vision om at anbringe tolv motionsposter på Sydstrandens fredede enge i og omkring Søvangsbakkerne.

Projektet er aldrig blevet navngivet af Dragør Kommune – men den uønskede aktivitetspark kaldes i folkemunde for »Sydstrandsprojektet«. Nu har projektet på mystisk vis fundet vej til Dragør Havn.

Tys tys-projekt

På trods af, at visionen finansieres af skatteborgerne, så har kommunen ført tys tys-projektet under radaren i årevis, og formanden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget Helle Barth (V) nægter til stadighed at oplyse borgerne om, hvem den egentlige ophavsmand til Sydstrandsprojektet er.

Vi må forstå, at visionen simpelthen er dumpet ned i hovedet på politikerne fra en skyfri himmel.

Når man kigger tilbage, så dukker Sydstrandsprojektet for første gang op i Dragør Kommunes budget for 2019–2022 under budgetposten »Friluftstræning, motionsstier mv. i Sydstranden«.

I selvsamme budget afsættes penge til »Copenhagen White Water Park« – den hedengangne vandpark, som eksborgmester Eik Dahl Bidstrup (V) forgæves forsøgte at placere på tre forskellige lokaliteter i Dragør under massiv borgermodstand.

I årene 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 har kommunens administration og politikere sagsbehandlet Sydstrandsprojektet med hovedet under armen.

Sagen er indtil videre blevet behandlet to gange i kommunalbestyrelsen, tre gange i Økonomiudvalget og hele fire gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Det virker som om, at hunden jager sin egen hale.

Fem nye motionsredskaber skal placeres ved Dragør Bådelaug.
Fem nye motionsredskaber skal placeres ved Dragør Bådelaug.

Det hemmeligholdte projekt er desværre endnu et eksempel på kommunens tøjleløse spild af tid, penge og ressourcer, som vi også var vidner til under Copenhagen White Water Park-sagen, og de mange efterfølgende aktivitetsparkprojekter, som administrationen og politikerne uden held har forsøgt at tromle igennem for enhver pris.

De benhårde sparerunder i Dragør Kommune gælder øjensynlig ikke politikernes egne prestigeprojekter.

Politisk stædighed

Grundet borgermodstand besluttede Økonomiudvalget modvilligt den 17. maj, at Sydstrandsprojektet skulle rykkes væk fra de fredede strandenge og formindskes betragteligt i omfang.

Projektet havde nemlig akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne i huj og hast fjernede projektet fra dets oprindelige placering i Søvangsbakkerne.

Med borgmester Kenneth Gøtterup (C) i spidsen vil kommunalbestyrelsen nu opstille fem supplerende motionsredskaber klos op ad Drag-ør Bådelaug på Færgevej 8, lige ved siden af den planlagte »Dragør Skatepark«, der er kommunens syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018.

I stedet for at nedlægge Sydstrandsprojektet én gang for alle er det blevet flyttet til Dragør Havn, og antallet af motionsmaskiner er reduceret fra tolv til fem. 

Her er ikke just tale om almindelig sund fornuft, men derimod rendyrket politisk stædighed. De folkevalgte vil jo nødig tabe ansigt.

Prisen for let renovering af de eksisterende motionsredskaber samt levering og montering af de fem nye redskaber er 200.000 kr. Hertil kommer de store omkostninger for administrationens og politikernes årelange sagsbehandling af projektet i perioden 2019–2023, der vel at mærke ikke er tidsregistreret og takseret. 

Efter intet mindre end fem års sagsbehandling af Sydstrandsprojektet kan administrationen på Dragør Rådhus stadigvæk ikke fremvise et specificeret projektbudget, hvilket er meget useriøst og uprofessionelt. Desuden er anlæg og drift blandet sammen, og der er endnu ikke indhentet tilbud på træningsmaskinerne.

Sagsbehandlingen fortsætter derfor med vidt åben kommunekasse i 2024 – man klør sig kraftigt i nakken.

En sag med historik

Under det nyligt afholdt møde i kommunalbestyrelsen den 30. november besluttede politikerne, at administrationen snarest skal søge om byggetilladelse til projektet, da de fem, nye motionsredskaber forsøges placeret i kystnærhedszonen.

Konservative, Moderaterne (tidligere løsgænger Lisbeth Dam Larsen), Socialdemokratiet, Sydamagerlisten og Venstre stemte for, at projektet skal gennemføres på havnen. 

Udvalgsformand Helle Barth udtaler under mødet:

»Det er jo en sag, som har en vis historik. Det startede jo allerede i 2020. Men på mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj i 2023 blev det besluttet at anvende anlægsbevillingen fra 2020, som oprindeligt var afsat til anlæggelse af motionsstier på Sydstranden, til i stedet at foretage en nødvendig renovering og eventuel supplering af de motionsredskaber, som findes på Dragør Havn. Jeg kan godt være helt ærlig og sige, at den oprindelige placering af projektet for 2020 ikke var optimal, og derfor er projektet ændret til det, der foreligger nu.«

Bravo, efter en lang årrække med omfattende sagsbehandling og vedvarende borger-modstand, står det endelig klart for politikerne, at deres ihærdige forsøg på at bygge en aktivitetspark i Søvangsbakkerne – eller et andet tilfældigt sted på Sydstrandens fredede enge – er en ualmindelig dårlig idé.

Resterne af kommunalbestyrelsens sjette aktivitetsparkprojekt siden 2018 bliver nu parkeret permanent ved Dragør Bådelaug i form af fem nye motionsredskaber – og ganske få skridt derfra er syvende aktivitetspark allerede på vej.

Godnat til Sydstrandsprojektet, godmorgen til Dragør Skatepark.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk