Vi har modtaget:

En forsinket tak

Først mange tak for stemmerne ved kommunalvalget. Hver og en stemme varmer rigtig meget. 

Nye Borgerlige kom desværre ikke ind i kommunalbestyrelsen denne gang, men vi er så klar igen i 2025. 

Vi, borgere i Dragør, har med vore stemmer bestemt, hvem der skal sidde i Dragør Kommunes øverste ledelse de næste fire år, og det har Nye Borgerlige selvfølgelig stor respekt for.  

Nu håber vi ikke i Nye Borgerlige, at I som borgere i Dragør forventer, at Dragør vil gennemgå en forvandling over de næste fire år – for så tror vi i Nye Borgerlige desværre, at I bliver skuffet. 

I, borgere, har valgt kun at bytte lidt rundt på stolene på rådhuset med næsten de samme partier, som har siddet i kommunalbestyrelsen i mange år. Når det næsten er de samme partier, der skal styre Dragør gennem de næste fire år, hvordan kan vi i Dragør så forvente, at der vil ske væsentlige forandringer; og det er netop det, Nye Borgerlige ser som Dragørs største problem: Det officielle Dragør ønsker ikke forandringer.

Nye Borgerlige kom med forslag om at lukke Dragør bibliotek og ombygge det til et kulturhus og om at bebygge værftsgrunden i samme stil som for eksempel røgeriet og lignende. Nye Borgerlige håber, at de valgte vil arbejde for dette.

Nye Borgerlige ville bygge seniorboliger på dele af engvejsarealet, som efter vores mening ikke er et åndehul, men en gammel boldbane, som for få år siden ikke var offentlig tilgængelig. 200 meter i retning mod Enggården er der et dejligt område, som er et åndehul. Her kan der trænes og spilles bold. Den opmærksomme læser vil nu også kunne se, at politikerne er fritstillet til at stemme om byggeriet på Engvej – sådan kommer flere af de valgte politikere uden om deres valgløfter. Nye Borgerlige håber, at de valgte vil arbejde for byggeri af seniorboliger på Engvej.

Nye Borgerlige ville arbejde for, at salg og bebyggelse af Dragørs ledige arealer skal ske ud fra nøje afvejninger af kortvarige versus langvarige udgifter og indtægter. 

Som alternativ til et salg bør Dragør Kommune overveje langtidsudlejning af byggearealer – med hjemfaldspligt. Er arealet først solgt, er kommunens indflydelse forsvundet. Nye Borgerlige håber, at de valgte vil arbejde for dette.

Nye Borgerlige ville arbejde for at få private investorer til at investere i seniorboliger og muligheden for at få fripleje-hjem og hospice til Dragør.

Nye Borgerlige ville arbejde for – og ikke imod – privatskole og private daginstitutioner i Dragør. Det skal ikke være Dragør Kommune, der står i vejen. Hvis der er ønske om et privat initiativ, så skal Dragør Kommune være de første til at bakke op. Nye Borgerlige håber, at de valgte vil arbejde for dette.

Nye Borgerlige er opmærksomme på sandsynligheden for, at der i de kommende år vil blive flere og flere ældre og andre med særlige behov for at få hverdagen til at fungere. Det er Dragør Kommunes pligt at hjælpe og sikre en værdig behandling, og det skal være på en kærlig og omsorgsfuld måde. 

De ansatte, som i dag hjælper vore ældre, fortjener mere plads til at yde hjælp og omsorg og ikke bruge tiden på regneark og ligegyldig registrering. Det er vigtigt, at der afsættes midler til en langsigtet plan, der tilgodeser flere ældre i Dragør. 

Nye Borgerlige ønsker ikke flere sociale boligbyggerier i Dragør. Socialt byggeri skal opvejes mod privat byggeri, og skattegrundlag opvejes mod sociale udgifter.

Nye Borgerlige mener, at Dragør har brug for at styrke vore nuværende små virksomheder samt detailhandlen gennem øget samarbejde og skal arbejde på at tiltrække nye erhverv, som kunne ønske at etablere sig i Dragør.

Nye Borgerlige ville lave en plads på havnen til foodtrucks – faste pladser og pladser til weekender osv. Hvis foodtrucks blev samlet på havnen, vil det være som en slags street-food.

Nye Borgerlige er sikker på, at de næste fire år vil blive helt, som det altid har været i Dragør – gode gamle Dragør, hvor alting er som det plejer. 

Om fire år er det store spørgsmål så: Er Dragør klar til forandringer, eller skal vi stemme, som vi plejer?

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Gert Martin Kristensen, Leif Søndergaard og Karsten Brædder
Nye Borgerlige Dragør
nbdragoer@hotmail.com

Vi har modtaget: En ønskeseddel for det nye år 2022

Anne Grønlund, der var uafhængig kandidat til KV21 i Dragør, har indsendt et debatindlæg med sine politiske ønsker for...

Vi har modtaget: Konstituering

Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør, har skrevet et debatindlæg om kommunalbestyrelsens konstituering. Læs mere

Vi har modtaget: Liste T efter kommunalvalget – hvad nu?

Peter Læssøe, Annette ­Nyvang og Ann Harnek, liste T’s medlemmer af den nye kommunalbestyrelse, samt formand Kristine Bak har...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk